Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2049 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 52 100 101 102 103 104 105 106 154 205 >|

Jak na Nový rok, tak po celý rok, praví české přísloví.

3.1.2013 12:36

A máme tu nový rok a s ním i nové ceny a DPH. Nic příjemného pro občany České republiky! Bohužel nám nic jiného nezbývá, než se s tím smířit.

Upozornění občanům Města Odolena Voda

3.1.2013 12:30

Odbor správy majetku Městského úřadu, jako správce místních poplatků, upozorňuje občany, poplatníky, na výši, způsob úhrady a splatnost místních poplatků.

Celý dokument naleznete ZDE

Změna cen vodného a stočného v našem městě

2.1.2013 12:56

Na základě rozhodnutí představenstva  společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 29.11.2012 Vám oznamujeme, že s účinností od 1.1.2013 dochází ke zvýšení cen vodného a stočného takto:

Ceny vody a stočného v Kč / m3 bez DPH                            2013                      2012

Voda pitná a užitková                                                                  43,90                     42,70

Voda odkanalizovaná                                                                   32,30                     31,40

 

K těmto cenám bude připočtena DPH, jejíž výše od 1.1.2013 stále není schválena.

Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s., budou ceny v nové výši účtovány od 1.1.2013. Odebrané množství vody se rozdělí podle poměru dní v jednotlivých obdobích a znásobí se platnou cenou v daném kalendářním období.

 

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva VKM, a.s.

 

 

Novoroční přání starostky města

2.1.2013 12:23

Vážení a milí spoluobčané,

rok se s rokem sešel a my stojíme opět na prahu toho nového, který je v kalendáři nadepsán čtyřčíslím 2013.

 

Dovolte mi v následujících řádcích stručně zrekapitulovat uplynulý rok ve městě. Řešili jsme mimo jiné několik větších investičních akcí, jako byla stavba nové mateřské školy či revitalizace bytových domů na Horním náměstí nebo pokračující proces tvorby nového územního plánu. Za vydatné pomoci komisí Rady města a spolků a sdružení ve městě jsme uspořádali několik pěkných kulturních a společenských akcí, jako byly například Pochod o Vodolskou kapku, Den pro Vodolku, Odolena Voda v rytmu první republiky, Vánoční trhy a další. Pomocí městské policie dohlížíme nad bezpečností a pořádkem ve městě, Technické služby města zajišťují opravy chodníků, komunikací či letní a zimní údržbu města. Město provozuje knihovnu, sdružuje a podporuje spolky, sdružení, kroužky a sportovní oddíly.

Není toho málo na pětitisícové městečko. Někdy se i něco úplně nepodaří, ráda bych Vás však ujistila, že vše se snažíme dělat, jak nejlépe to jen lze.

 

Přála bych Vám i sobě, a to nejen do nového roku, aby se nám všem v našem společném městě dobře žilo, abychom zde našli v rámci možností malého města u Prahy příležitosti ke sportu, kultuře, vzdělání, setkávání, trávení volného času, zkrátka dobrou základnu pro naše rodiny. Přála bych nám všem, abychom se nejen v našem městě a nejen v novém roce, k sobě navzájem chovali s úctou a respektem, aby nám nezmizely ze životů hodnoty jako tolerance, upřímnost, otevřenost, velkorysost, zájem pomáhat a sdílet.

 

A jaký bude rok 2013 pro naše město? Pevně věřím, že bude štědrý, klidný a radostný. Vynasnažíme se, abychom k příjemnému životu v našem městě přispěli i našimi rozhodnutími a silami.

 

Milí spoluobčané, do nového roku přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví, mnoho úspěchů v práci či studiu a především štěstí a spokojenost v osobním životě.

 

Dita Výborová, starostka města

 

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7-2012 dne 12. 12. 2012

6.12.2012 08:09

P O Z V Á N K A

Na  Veřejné  ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA  MĚSTA   ODOLENA  VODA  č.  7 / 2012,  které  se  koná ve středu 12. prosince 2012  od  17.00  hodin  v sále  Klubu  AERO  Odolena  Voda

PROGRAM 

Investiční a provozní záměry města pro roky 2013 – 2015

28.11.2012 17:46

Zastupitelstvo města č. 6/2012 ze dne 21. listopadu 2012 schválilo investiční a provozní záměry města Odolena Voda pro roky  2013 – 2015.

Dokument ZDE

|< 1 52 100 101 102 103 104 105 106 154 205 >|

Vítejte v Odoleně Vodě