Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1986 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 51 100 102 103 104 105 106 107 108 150 199 >|

Nedovolené ukládání odpadů vedle popelnice a kontejnery

11.5.2012 10:10

na základě stále se množících případů nepovoleného ukládání odpadů vedle popelnic a kontejnerů si Vás dovolujeme upozornit na povinnosti vyplývající z obecně závazné vyhlášky č.3/2001 a č.2/2010 ...

Uklízejte po svých miláčcích ...

11.5.2012 09:39

Jistě to každý zná - jdete po trávě a šlápnete do něčeho hnědého. Určitě ten není příjemný pocit any pro ty z nás, kteří mají svého miláčka, natož pro ty ostatní ...

Veřejná vyhláška: Návrh opatření obecné povahy – ochranná pásma letiště Vodochody

10.5.2012 14:34

Město Odolena Voda obdrželo od Úřadu pro civilní letectví Návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují ochranná pásma letiště Vodochody. Úplné znění veřejné vyhlášky naleznete v přílohách. Rada města č. 7/2012 postoupila tuto záležitost k projednání Zastupitelstvu města č. 3/2012, které bude zasedat dne 21. 5. 2012.

POZVÁNKA na jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/2012

7.5.2012 14:58

Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda, které se koná v pondělí 21.května 2012 ...

Trampolínový víkend ve Sportovní hale Odolena Voda

7.5.2012 12:52

Pozvání oddílu trampolín v sobotu 12. května 2012 na Český a Žákovský pohár 2012 a v neděli 13. května 2012 na Přebor Čech a Závod malých talentů.

1.ročník cyklo-turistického pochodu O Vodolskou kapku

7.5.2012 11:00

Školská a sociální komise a Komise pro komunitní plánování ve spolupráci s městem Odolena Voda vás srdečně zvou na 1. ročník turistického pochodu O Vodolskou kapku. Akce se koná v sobotu 12. května, start začíná mezi 8 a 10 hodinou od Klubu Aero.

Jsou pro vás připraveny  trasy:

-  6 km pro rodiče s dětmi, kde si děti mohou zasoutěžit o drobné odměny. Vhodné pro rodiče s kočárky!

-  15 km pro náročnější turisty

-  30 km pro odvážné turisty

-  a trasa 50 km pro cyklisty.

Přijďte s námi podpořit obnovení staré tradice Vodolská padesátka. V cíli bude na každého účastníka čekat malá odměna a opékání vuřtů.

Těšíme se na vaši účast.

Plakát ke stažení zde.

Vedení města informuje – květen 2012

7.5.2012 10:02

Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme na:

  1. přípravě postupu města Odolena Voda ve věci žaloby na firmu IMOS Brno a.s. na odstranění vad v případě řešení reklamací technického stavu některých bytů, které jsou v podílovém vlastnictví města a Bytového družstva Dubina II.
  2. zajištěním zadání veřejné zakázky na nákup zametače za traktor TS,
  3. opravě chodníku v ulici U lékárny
  4. smlouvě o dílo na zpracování architektonické studie revitalizace Dolního náměstí
  5. přípravě na čištění ulic po zimním období
  6. veřejné zakázce na stavební práce na nové MŠ Pod Tvrzí
  7. veřejné zakázce na revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí
  8. smlouvě o správě a údržbě bytového a nebytového fondu s novým správcem bytového i nebytového fondu města firmou Klokoč, s.r.o., www.klokoc.cz
  9. Technické služby města připravují techniku a harmonogram prací pro jarní / letní sezónu údržbu města

Dita Výborová, starostka města

Technické služby města v jarním hávu

7.5.2012 09:56

Vážení občané,

začalo jarní období, které s sebou přináší rozdílné požadavky na práci technických služeb města než období zimní, kdy jsme se snažili především o sjízdnost a schůdnost vozovek a chodníků.

Město dotuje veřejnou linkovou dopravu

7.5.2012 09:52

Možná jste nevěděli, že město hradí ztráty vzniklé plněním závazku veřejné služby (ZVS) ve veřejné linkové dopravě v systému Pražské integrované dopravy na území Středočeského kraje. Pro rok 2012 se výše ztráty vzniklé plněním ZVS na území Středočeského kraje určí jako rozdíl ceny dopravního výkonu a tržeb, předložených dopravcem v předběžném odborném odhadu prokazatelné ztráty pro rok 2012 vymezených na základě dohody smluvních stran.

|< 1 51 100 102 103 104 105 106 107 108 150 199 >|

Vítejte v Odoleně Vodě