Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2015 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 51 102 103 104 105 106 107 108 109 152 202 >|

Vernisáž výstavy žáků výtvarného odboru ZUŠ Klecany s pobočkou v Odoleně Vodě

7.6.2012 14:37

Vernisáž výstavy žáků výtvarného odboru ZUŠ Klecany s pobočkou v Odoleně Vodě a to 12.6.2012 v 16.00 hod.

Rada Středočeského kraje zrušila výpovědi dopravcům

7.6.2012 13:48

Rada Středočeského kraje na svém jednání dne 21. května schválila zrušení výpovědí dopravcům, zajišťujícím dopravní obslužnost na území kraje. Tímto opatřením dochází ke stabilizaci a pokračování veřejné dopravy ve stávajícím rozsahu.

Zároveň jsme obdrželi zprávu od pana Robina Povšíka, náměstka hejtmana pro oblast dopravy, že v nejbližší době bude ustanovena speciální pracovní skupina, jejímž cílem bude připravit nová a plně transparentní výběrová řízení. Protože se jedná o mimořádně komplikovaný a pro kraj zásadní proces, budou do této skupiny přizváni i experti z opozičních politických stran a představitelé Hlavního města Prahy.

Dita Výborová, strarostka města

Pozvání na výpravu do středověku aneb Strasti a slasti rytíře Jana za časů Otce vlasti

6.6.2012 13:46

Vystoupení historické kapely, představení palných zbraní, kejklířské duo, pohádka v podání pouličního divadla, dobové tržiště, muzeum zbraní a zbroje, gotický tanec, fragment středověké bitvy, ale také příjezd rytíře Odolena, zakladatele Odolenovy Vody, jeho setkání s králem Vladislavem I. a krátce po setmění závěrečný ohňostroj, to vše uvidíte a uslyšíte v sobotu 16. června 2012 od 13.00 hodin na prostranství u kostela sv. Klimenta. Určitě přijďte!

Aktuální informace o stavbě nové MŠ Pod Tvrzí

1.6.2012 11:00

Mnoho rodin sleduje dění kolem výstavby nové mateřské školy s kapacitou 96 dětí, která by měla být postavena v lokalitě Pod Tvrzí. Město jasně říká, že novou školku chce pro své občany postavit, aby jim pomohlo řešit mnohdy opravdu nepříjemné životní situace. Máme zastupitelstvem schválený záměr, jsou zajištěné finance, poptávka je ohromná, tak proč se už nestaví?

I.etapa komplexního čištění komunikací Odolena Voda 06/2012

31.5.2012 14:08

Technické služby města Odolena Voda informují občany, že od středy 6. června 2012 bude započato komplexní čištění komunikací v Odolené Vodě.

Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení upravující parkování v lokalitách města a dbali pokynů Městské policie Odolena Voda. Bližší infomace ...

Noc v kostele sv. Klimenta v Odoleně Vodě

31.5.2012 09:48

Přijměte pozvání organizátorů a prožijte večer a část páteční noci 1. června 2012 poněkud netradičně pod klenbou kostela sv. Klimenta a v jeho nejbližším okolí. Pro dospělé i dětské návštěvníky je v době 18.00 do 24.00 hodin připraveno několik soutěží, komentované prohlídky, koncerty, besedy, mimo jiné o restaurování freskové výzdoby kostela, provedené v 90. letech minulého století.

Na čem v současné době pracujeme:

30.5.2012 15:43

Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme také na:

  1. smlouvě o dílo na revitalizaci bytových domů na Horním náměstí s vítězem veřejné zakázky firmou Marhold a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2
  2. smlouvě na správu bytového a nebytového fondu města s firmou Klokoč, s.r.o.
  3. dohodě města s firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. na doodkanalizování města a rozšíření kapacity ČOV
  4. finalizaci podmínek smluv pro vytvoření regulačního plánu k zainvestování nové lokality U Jordánu s firmou MOPA Bohemia, s.r.o.
  5. zadání architektonické studie na revitalizaci Dolního náměstí
  6. řešení majetkových nesouladů města (tesko domeček u lékárny, pozemky pod bytovými domy ul. Seifertova, rybářská bašta u rybníka v Čenkově atd.)
  7. možnostech zajištění financí na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda
  8. zveřejnění veřejné zakázky na stavební práce MŠ Pod Tvrzí

Dita Výborová, starostka města

První obnovený ročník Cykloturistického dne „O VODOLSKOU KAPKU“

30.5.2012 15:27

Sobotní ráno 12. května bylo pro Vodolskou kapku opravdu příznačné. Pršelo jen se lilo a v 7.00 hod. začaly přípravy akce. Déšť neustával, naopak zesiloval a někteří z nás začali váhat, zda akci nezrušíme. Více informací ...

Jaro nám dává kapky

30.5.2012 15:25

Koncem měsíce dubna bylo počasí poměrně teplé, avšak deštivé, které vydrželo i několik dní v květnu a to způsobilo rychlý růst travin. Technické služby započaly s údržbou městské zeleně po svátku práce. Ovšem zeleň rostla takovým tempem, že jsme s nasazením kompletní techniky a pracovníků jen těžko zvládali dostat město do přijatelného stavu. Sečení zelených ploch provádíme dle schváleného plánu prací. Posekat celé město nám trvá 15-16 pracovních dní a to nepočítám ty odlehlejší lokality, kterým se musíme též věnovat. Se sečením začínáme v Úžické ulici, dále pokračujeme přes Dolní náměstí směrem k sídlišti Cukrovar a Pod Tvrzí, poté kolem kostela na horní Vodolku , obě mateřské školy, základní školu, sportovní areál směrem na Dolínek a okruh končíme v Čenkově.

Z činnosti městské policie

30.5.2012 15:16

V poslední době jsem byl kontaktován obyvateli našeho města, kteří se mě dotazovali na změnu dopravního značení v ulici Nad Štolami a to v její části blíže ke Zlatkovu a já slíbil, že se k této záležitosti vyjádřím obšírněji.  Více informací ...

|< 1 51 102 103 104 105 106 107 108 109 152 202 >|

Vítejte v Odoleně Vodě