Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2051 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 2 3 4 5 6 52 104 155 206 >|

Nová stanice automatizovaného imisního monitoringu

9.8.2018 13:07

Dovolujeme si Vás informovat o zprovoznění nové stanice automatizovaného imisního monitoringu (AIM) v Kralupech s názvem Kralupy nad Vltavou-sportoviště. Od pondělí 6. 8. 2018  jsou k dispozici on-line data o znečištění ovzduší suspendovanými částicemi PM10 a PM2,5. - http://www.eckralupy.cz/ovzdusi.php?page=kralupy Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou má na svých webových stránkách pro všechny občany k dispozici grafický vývoj koncentrací škodlivin v ovzduší za posledních 24 hodin, tak jako z ostatních stanic Středočeského kraje - http://www.eckralupy.cz/ovzdusi.php

Ve středu 8. srpna 2018 ve 12.00 zazní sirény na památku padlých vojáků

8.8.2018 08:16

Celostátní symbolické uctění památky tří vojáků zabitých v Afghánistánu, kteří položili své životy v boji proti terorismu, proběhne ve středu 8. srpna 2018, kdy se ve 12.00 po dobu 140 sekund na celém území České republiky rozezní sirény.

Zákaz vstupu do lesa

3.8.2018 07:00

Tisková zpráva k dotaci na umělý povrch UT 3G

2.8.2018 15:24

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás informovala o tom, proč město odmítlo spolufinancovat umělý povrch třetí generace (tzv.  UT 3G) spolku TJ Aero.

Možností získat dotaci na umělý povrch třetí generace pro naše fotbalisty se zastupitelstvo města Odoleny Vody zabývalo již v roce 2015. Protože v té době podmínky dotace znevýhodňovaly jako žadatele o dotaci územně samosprávné celky (obce a města), souhlasilo zastupitelstvo města s dlouhodobým pronájmem hřiště fotbalovému klubu TJ Aero s tím, že o dotaci požádá přímo TJ Aero.

Zároveň město na svém jednání dne 17. 12. 2015 schválilo TJ podání žádosti o dotaci pro rok 2016 a vyčlenilo ve svém rozpočtu 2 miliony Kč na krytí spolufinancování. Stejně tomu bylo i v roce 2017. TJ Aero se ale bohužel získat dotaci nepodařilo.

Na začátku roku 2018 jsme dostali informaci od vedoucího odboru správy majetku, že v roce 2018 by mohlo TJ Aero s dotací teoreticky uspět. Bylo tedy domluveno, že až se možnost přiznání dotace potvrdí, bude tato informace předána zastupitelům a bude předloženo příslušné rozpočtové opatření, neboť rozpočet pro rok 2018 již s žádnou spoluúčastí na dotaci nepočítal.

TJ Aero se nakonec dotaci podařilo získat. Tělovýchovná jednota si najala  projektanta a administrátora a zakázku si vysoutěžila za výslednou cenu 20,5 miliónů Kč. Vedení města se tak o celé záležitosti dovědělo až v červnu v okamžiku, kdy TJ Aero požádala o spolufinancování ve výši 8,5 milionu Kč. Město přitom nemělo možnost ovlivnit ani výslednou podobu projektu a ani podmínky výběrového řízení.

Spolufinancování projektu bylo probíráno na zastupitelstvu města konaném den 25. 6. 2018 a následně na jeho pokračování dne 9. 7. 2018. Jednání zastupitelstva bylo přerušeno, aby bylo možné provést konzultaci s ministerstvem MŠMT poskytujícím dotaci ohledně toho, zda je možné změnit rozsah projektu s tím, že část realizace by si město realizovalo svépomocí (např. osvětlení cca za 1 mil. Kč.), či zda je možné zakázku vysoutěžit znovu. Bohužel reakce ministerstva byla taková, že se s podobnými požadavky ještě nesetkali, a tudíž nám nemohou dopředu říci, zda to možné je. Také jsme si prověřovali, kolik by realizace povrchu mohla stát, pokud by ji soutěžilo přímo město, kde nám vyšlo, že by šlo uspořit až ¼ finančních prostředků. Na základě výše uvedených faktů zastupitelstvo města Odoleny Vody dospělo k závěru, že jediným možným a správným řešením v danou chvíli je nepřijetí dotace.

Neznamená to ovšem, že by město nechtělo umělý povrch pro naše sportovce realizovat. Pokusíme se získat dotaci příští rok. Nicméně bude již žádat samo město, neboť současné podmínky dotace to již umožňují. Zároveň tak město  bude mít veškeré informace a kontrolu nad přípravou dotace a následnou realizací.

Hana Plecitá, starostka

Doporučení Města Odolena Voda

2.8.2018 15:01

Město Odolena Voda doporučuje všem občanům nepoužívat vodu na zalévání a dopouštění bazénů z důvodu nedostatku vody

Vzhledem ke stávajícímu suchému období v červenci i srpnu 2018 a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích v celé republice  žádáme  občany, aby nepoužívali vodu na zalévání či dopouštění bazénů z důvodu nedostatku vody a používali vodu pouze pro osobní spotřebu.

Výzkum paměti

2.8.2018 09:55

Dovolte mi Vás oslovit s žádostí o pomoc. Pracuji v Národním ústavu duševního zdraví (NUDZ) a na našem Oddělení kognitivních poruch se dlouhodobě zabýváme výzkumem paměti. Pro tento výzkum hledáme dobrovolníky, kteří by nám svou účastí pomohli vytvořit normy krátkých testů. S pomocí těchto testů bude možné u starších osob včas zachytit počínající poruchy paměti a zahájit léčbu v období, kdy je nejúčinnější. Výzkum přispívá k časnému vyhledání pacientů s Alzheimerovou nemocí. Tomuto výzkumu, stejně jako léčbě pacientů, se dlouhodobě věnuje docent Aleš Bartoš, vedoucí lékař Oddělení kognitivních poruch v NUDZ. Za případnou pomoc předem děkuji. Mgr. Hana Kárníková, pracovník výzkumu Oddělení kognitivních poruch, Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, 250 67 Klecany, E-mail: hana.karnikova@nudz.cz<mailto:hana.karnikova@nudz.cz>, Tel.: 605 702 648, www.nudz.cz

Bezpečnostní prořez

1.8.2018 16:00

Ve středu 8. srpna a ve čtvrtek 9. srpna proběhne odstranění suchých stromů v oblasti dětského hřiště v Malém háji. Prosíme obyvatele, aby v dané době do této oblasti nevstupovali. Děkujeme.

Letní kino Sokolák zve na film KURZ NEGATIVNÍHO MYŠLENÍ

1.8.2018 15:54

Tento pátek 3. srpna zveme všechny diváky do letního kina Sokolák na norský alternativní film Kurz negativního myšlení. Promítání se uskuteční od 21:00. Film není vhodný pro děti do 15 let.

Nové kontejnery na textil

1.8.2018 13:14

Třídění textilu se v našem městě ujalo, za což vám děkuji a chválím. Nicméně sami vidíte, že problémy jsou. Problematický je kontejner na nám. V. Hálka. Jednou je přeplněný, podruhé, jako v současné době, je rozbitý a pohled na kontejnerové stání je nehezké – viz foto.

Proč rozbitý? Protože se do něho chtěl opět někdo podívat a tím celý mechanismus pochroumal. Pro většinu z nás je to nepochopitelné a také je to bezohledné – kam pak s textilem? Proto Město Odolena Voda pořídilo další 3 kontejnery na textil. Umístili jsme jeden na Dolní náměstí za stavební úřad, druhý najdete v ulici Pod Tvrzí a třetí na tradičním místě u prodejny ENAPO na Horním náměstí. Nové kontejnery jsou bílé – viz foto.

Věřím, že si k nim cestu najdete a trochu se uleví původním kontejnerům, které jsou hodně vytížené. Děkuji, že třídíte. Má to smysl.

PS. V pátek 3. 8. 2018 bude kontejnerové stání na nám. V. Hálka uklizeno.

Ivana Pirná, referentka odboru správy majetku

|< 1 2 3 4 5 6 52 104 155 206 >|

Vítejte v Odoleně Vodě