Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1964 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 21 22 23 24 25 26 27 50 99 148 197 >|

V Odoleně Vodě proběhlo jednání kvůli autobusové dopravě

8.12.2016 13:24

Dne 30. 11. 2016 proběhlo rozsáhlé jednání mezi zástupci Středočeského kraje, ČSAD Střední Čechy, Ropidu a starostů obcí Odolena Voda, Panenských Břežan, Zdib, Úžic, Veliké Vsi a MČ Dolní Chabry. Jednání se týkalo kolabující autobusové dopravy do hlavního města Prahy, se kterou se každodenně potýkají obyvatelé obcí v blízkosti Prahy.

Starostka Odoleny Vody Hana Plecitá k tomu uvedla: „ Jsem velice ráda, že se mi podařilo svolat toto důležité jednání za tak hojné účasti okolních obcí, ředitele odboru dopravy Středočeského kraje Mgr. Lukáše Kopřivy, ředitele ČSAD Střední Čechy RNDr. Štěpána Ševčíka a Pavla Procházky z Ropidu. Pevně věřím, že společně najdeme cestu pro zlepšení autobusové dopravy “.

Z obsahu jednání vyplynulo, že problém je širšího rázu, nicméně Ropid v první fázi připraví projekt na vytvoření vyhrazeného jízdního pruhu v Chabrech pro autobusovou dopravu a složky IZS, vše projedná s dotčenými orgány a pokud vše půjde dle optimálního časového harmonogramu, mohl by být tento pruh vytvořen na jaře příštího roku.

První návrh projektu bude poslán obcím k připomínkám v průběhu příštího týdne.

Za Středočeský kraj se kromě vedoucího odboru dopravy Mgr.Lukáše Kopřivy zúčastnili také: Ing. Martin Jareš, Ph.D. - vedoucí oddělení dopravní obslužnosti, Ing. Jiří Svoboda - vedoucí oddělení silniční dopravy, Jiřina Červenková - odborný referent dopravy.

Za dopravce ČSAD Střední Čechy byli přítomni: RNDr. Štěpán Ševčík - ředitel společnosti a Aleš Jakoubek - vedoucí oddělení osobní dopravy

Za ROPID Pavel Procházka - zástupce ředitele pro příměstskou dopravu a technický rozvoj, Ing. Jiří Vyčítal - vedoucí oddělení projektování příměstské dopravy, Karel Bakeš - oddělení projektování příměstské dopravy a Tomáš Prousek - oddělení koncepce městské dopravy.

Kromě starostky Odoleny Vody, byli z obcí přítomni: Lucie Fiury DiS, starostka obce Panenské Břežany, starostka obce Veliká Ves Lenka Kučerová, Miroslav Malina – starosta MČ Prahy - Dolní Chabry, starosta Úžic David Hrdlička a 2 zástupci obce Zdiby.

Hana Plecitá, starostka

 

Přerušení dodávky vody v ul. Průmyslová, U Letiště, U Závodu - 4.12. až 5.12.2016 - 20.08 - 14.00 hod.

4.12.2016 20:11

Středočeské vodárny, a.s. oznamují přerušení dodávky pitné vody v ulicích Průmyslová, U Letiště a U Závodu od neděle 4. prosince 2016 od 20.08 hodin do pondělí 5. prosince 2016 do 14.00 hodin z důvodu havárie na vodovodní síti.

Oznámení ZDE

PŘEDNÁŠKA ASTROLOŽKY Jany Maškové

2.12.2016 09:43

Městská knihovna pořádá ve středu 14. prosince od 17.00 přednášku astroložky Jany Maškové:

Rok 2017 jako budoucnost historie a historie budoucnosti.

Přijďte si v předvánočním čase poslechnout, jak je nadcházející rok 2017 propojen s historií i s budoucností.


Skluzavky a houpačky

28.11.2016 17:31

Nové skluzavky pro děti

V srpnu jsem Vás informovala, že budeme doplňovat další 2 hřiště o nové herní prvky. Skluzavky jsou již nainstalovány. Jedna je přímo na Dolním náměstí u budovy Městského úřadu a druhá je na Horním náměstí u prodejny Enapa.

Houpačka z lesa přemístěna

Houpačku, která byla v Malém háji hodně navštěvována především dětmi ze školní družiny, jsme na žádost lesů  po drobné údržbě nainstalovali do sportovního areálu. V prostoru pod houpačkou musí být dopadová plocha a ta mezi vzrostlými stromy nešla vybudovat. A to byl důvod ke změně místa.

Hana Plecitá, starostka

Chodník v ulici Školní

28.11.2016 17:19

Jistě již mnozí z vás zaznamenali budování nového, dlouho potřebného chodníku v ulici Školní. Zhotovitelem je firma Inženýrské stavby spol. s.r.o. Odolena Voda a cena celého díla je 1.998.639,80 Kč včetně DPH. Pokud nám bude počasí nakloněno, chodník bude do konce letošního roku dokončen.

Hana Plecitá, starostka

První pískoviště zakrytá ...

28.11.2016 16:54

Minulý týden jsme nechali zakrýt plachtami prvních pět pískovišť ve městě. Jedná se o pískoviště v Dolínku, Pod Tvrzí, v ul. Postřižínská, ul. Větrná a ve sportovním areálu.

Další budeme postupně zakrývat v průběhu příštího roku. Já osobně bych chtěla touto cestou požádat všechny obyvatele města, maminky, tatínky, ale též teenagery, když jdou s dětmi na pískoviště, aby si plachtu oparně odkryli a při odchodu písek opět přikryli. Správnou manipulací budou svou funkci plnit co nejdéle. Je pro bezpečí našich dětí.   Hana Plecitá, starostka

Pod Tvrzí Postřižínská Sportovní areál Větrná Dolínek

Předvánoční setkání s důchodci - úterý 13.12.2016 od 14 h v Klubu

28.11.2016 16:52

Komise pro občanské záležitosti pořádá v úterý 13.12.2016 od 14 hodin již tradiční předvánoční setkání s důchodci. Pozvání přijala skupina Muzika Rebel, která připomene tradice adventního času jak slovy, tak i hudbou. Těšit se můžete i na předtančení dětí ze ZŠ Vítězslava Hálka. Na závěr k tanci a poslechu zahraje kapela VIADUKT. Všichni jste srdečně zváni. Akce se bude konat v Klubu Aero.

|< 1 21 22 23 24 25 26 27 50 99 148 197 >|

Vítejte v Odoleně Vodě