Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1940 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 22 23 24 25 26 27 28 49 98 146 194 >|

Oznámení o jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2016

24.10.2016 14:58

Starostka města si Vás dovoluje informovat o termínu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2016, které se bude konat v pondělí 7. listopadu 2016 od 17.00 hodin v Klubu AERO.

Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání.

Pozvánka ZDE

Přednáška v DC Sluníčko 24.10.2016

24.10.2016 08:14

"DC Sluníčko vás zve na přednášku pediatričky a homeopatky MUDr.Heleny Bartůškové, na téma "Kašel akutní i chronický, jeho léčba a psychosomatické souvislosti". Dozvíte se o možnostech homeopatie, aromaterapie a ájurvédy při léčení tohoto problému. Těšíme se na vás, dnes večer ve 20:00h v dětském centru Sluníčko."

Lom Čenkov

23.10.2016 21:09

Lom Čenkov

Dovolte mi, abych Vás informovala o jednání ze dne 10. 10. 2016, které proběhlo mezi vedením města a Obvodním báňským úřadem za přítomnosti zástupce Osadního výboru Čenkov ohledně negativních vlivů těžební činnosti v Lomu Čenkov na obyvatele města. Schůzka byla svolána na žádost města.

Město bylo seznámeno s veškerou dokumentací o těžbě včetně map a bylo poučeno o možnosti zažádat o pasportizaci vybraných objektů v historické zástavbě v blízkosti jižní hranice dobývacího prostoru. Dále bylo město seznámeno s tím, že od jara 2016 došlo k úpravě výše celkové nálože a jejího časování a že měření hluku ze zákonných důvodů spadá do kompetence Krajské hygienické stanice.

Báňský úřad požádal o výsledky měření seismického vlnění, které město provádělo v období od 11. 4. do 14. 6.2016. Tyto výsledky mu byly poskytnuty.

Nakonec město konzultovalo možnost snížení limitu těžby na původní hranici s ohledem na skutečnost, že provozovatel nesplnil závazky, ke kterým se smluvně zavázal a po odsouhlasení zvýšení limitu těžby ZM smlouvu jednostranně vypověděl. Báňský úřad konstatoval, že toto není v jeho kompetenci. Podobně mu nejsou známy důvody, které by opravňovaly ke změně stávajících hranic dobývacího prostoru nebo revizi územního rozhodnutí o ochranném pásmu dobývacího prostoru.

Hana Plecitá, starostka

Podzimní jarmark s tvořením na Vodolce

19.10.2016 15:24

Rukodělné aktivity, prodej a výstavu výrobků, dětské divadelní představení, veřejného pletení a háčkování. Přijďte tvůrčím způsobem prožit podzimní sobotní odpoledne do Klubu Aero.
Datum konání: 22.10.2016 13:00 - 22.10.2016 18:00
Místo konání: Klub Aero, Revoluční 305, Odolena Voda
Vstupné: 20 Kč (děti do 6 let zdarma)
Pakát ZDE

Lampionový průvod

17.10.2016 13:25

Z důvodů podzimních prázdnin se lampionový průvod ke Dni vzniku samostatného Československa bude konat v pondělí 24. října.  Začátek průvodu bude v 18:00 u základní školy, zakončení proběhne položením věnce u pomníku obětí první světové války.

Plakát ZDE

Řešení kolabující autobusové dopravy na Prahu

15.10.2016 09:39

Dovolte mi krátce informovat Vás o krocích, které město podniká ke zlepšení autobusové dopravy v ranní špičce.

Hned toto pondělí, 17. 10. 2016 se sejdeme na společném jednání s Ropidem a ČSAD Střední Čechy a. s..  Na jednání jsou pozvány starostky okolních obcí. Tématem jednání bude:

  • posílení ranních spojů
  • zpožděné odjezdy
  • četnost jízdy nízkopodlažních autobusů

Mimo jiné nás bude zajímat, o jakou částku se zvýší úhrady z rozpočtu města.

Dále mám na stole žádost za město a starosty okolních obcí o uvolnění levého jízdního pruhu pro autobusy v ulici Ústecká v Dolních Chabrech.

Hledáme také možnost, jak posunout zahájení provozu MŠ alespoň o 15 minut. Současné vytížení personálu MŠ to zatím neumožňuje.

 

Hana Plecitá, starostka

Pidifrk 555

14.10.2016 14:51

Stavba supermarketu Penny

14.10.2016 14:49

Po dlouhém a těžkém procesu nabylo dne 1. 10. 2016 stavební povolení pro Penny market právní moci.  Stavba by měla být zahájena ještě v měsíci říjnu (mezi uzávěrkou Odolenu a jeho vydáním) a to na pozemcích proti vstupu do sportovního areálu (nároží ulic Ke Kurtům a Ke Stadionu). Původní plán otevřít na vánoční svátky se bohužel díky složitému projednání nepodaří naplnit. Nicméně se snad zbrusu nové prodejny dočkáme do Velikonoc a tím se rozšíří možnosti nakupování v našem městě. V dalším kole připravujeme vznik autobusových zastávek v těsné blízkosti supermarketu.

Vedení města

Clonový odstřel 17.10.2016 v kamenolomu Čenkov

14.10.2016 13:33

Lom Čenkov oznamuje, že v pondělí 17. října 2016 v době mezi 11.00 až 13.00 hodinou bude proveden clonový odstřel v kamenolomu Čenkov v severovýchodní části lomové stěny.

Oznámení ZDE

|< 1 22 23 24 25 26 27 28 49 98 146 194 >|

Vítejte v Odoleně Vodě