Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2003 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 28 29 30 31 32 33 34 51 101 151 201 >|

ODEČTY ELEKTŘINY - rodinné domy v dolní Odoleně Vodě - od 31. října do 2. listopadu 20165 včetně

27.10.2016 08:59

ČEZ a.s. oznamuje, že od 31. října do 2. listopadu 2016 včetně se bude odečítat elektrický proud v rodinných domech v dolní části Odoleny Vody.

Problémy s ranní dopravou

24.10.2016 23:34

S podzimními změnami v systému parkování, zprovozněním tunelu Blanka a vybudováním nového kruhového objezdu u Klecan došlo ke zhoršení již tak špatné dopravní situace v ranní špičce. Toto zhoršení bylo navíc ještě umocněno opravou Štěrboholské magistrály, jež se se svými dopady projevila až na dálnici D8, a uzavřením Vysočanské estakády. O tomto neutěšeném stavu víme a snažíme se ho nějakým způsobem, když už ne vyřešit, tak alespoň zmírnit jeho dopady.

Proto minulé pondělí proběhla schůzka, které se zúčastnili kromě mne zástupce ČSAD Střední Čechy a.s., zástupce ROPID a starostka Veliké Vsi. Na schůzce se řešila současná špatná situace v autobusové dopravě během ranní špičky.

Momentálně tři autobusy jedoucí za sebou z Odolené Vody uvíznou v ranní zácpě a do Kobylis dojedou téměř současně se značným zpožděním. Díky tomu ani nestihnou načas odjet a tím se kumuluje další zpoždění. Sešili jsme se a řešili, co by obnášelo přidat další spoj. Bohužel nejde přidat jen spoj, který by jezdil v ranní a odpolední špičce. Muselo by se najít i jiné využití. Autobus a řidič musí jezdit celý den. Navíc dle ROPIDu situaci nevyřeší přidání jen jednoho autobusu, ale byly by potřeba přidat alespoň tři.

Diskutovali jsme i zavedení rychlíkového spoje, který by přes Úžice najel na dálnici a jel po ní až do Prahy. Takovýto spoj by mohl jet jen jednou denně a museli bychom ho plně hradit z rozpočtu města (v ostatních případech se na spoj skládají všechny obce, ve kterých spoj jezdí). A navíc pomůže to, když velmi často dálnice D8 stojí už od Klíčan?

Byla zvažována i možnost, že by autobusy nestavěly v Chabrech. To by nakonec ale moc nepomohlo a navíc bychom museli spolu s ostatními hradit příspěvek, který teď platí Chabry.

Oba zástupci přítomní na jednání o problémech vědí. Není to jen problém náš, ale je to problém celého Středočeského kraje. ROPID již dostal petici od občanů (bylo na ní 673 podpisů). Tato petice byla předána i na magistrát. Nyní běží petice elektronická.

Kromě jiného jsme řešili i nízkopodlažní autobusy? Někteří občané si stěžují, že do nízkopodlažních autobusů se vejde méně lidí a nechtějí je. Maminky s kočárky si naopak stěžují, že jezdí málo a chtějí jich naopak více. Tento drobný rozpor vyvolal úsměv na tváři ředitele ČSAD Střední Čechy. Jak to tedy je? Nízkopodlažní autobusy ve vozovém parku přibývají, a tudíž je můžete potkávat častěji. Je pravda, že se do nich vejde místo 49 sedících pasažérů jen 43. Ale za to uvezou mnohem více stojících pasažérů a to 90.

Jednání budou pokračovat za přítomnosti náměstka ředitele pro příměstskou dopravu a technický rozvoj, ředitele ČSAD Střední Čechy, vedoucího Odboru dopravy Středočeského Krajského úřadu a minimálně tří dalších starostů z okolí.

Kromě jednání o autobusové dopravě také postupně objíždím starosty a starostky z okolí se žádostí o otevření levého pruhu v Ústecké ulici v Dolních Chabrech. Při té příležitosti jsem navštívila i pana Miroslava Malinu, starostu obce Dolních Chabry. Připustil, že by si část Ústecké ulice po křižovatku se Spořickou dovedl představit s pruhem pro autobusy. Dokonce tuto možnost už diskutoval s náměstkem primátorky pro dopravu. Samotný průjezd Chabry ale chce nechat tak, jak je. Bohužel ale nakonec svůj podpis k žádosti nepřipojil s tím, že se nejdříve bude muset poradit se svými kolegy. Do této chvíle se mi podařilo shromáždit 7 podpisů a předpokládám, že tento týden přidají svůj podpis ještě další tři. Žádost pak předám na Pražský magistrát a vedení Středočeského kraje.

Hana Plecitá,  starostka

Uzavření knihovny

24.10.2016 17:02

Městská knihovna upozorňuje na uzavírku knihovny v pátek 28. 10. a v sobotu 29. 10.

Oznámení o jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2016

24.10.2016 14:58

Starostka města si Vás dovoluje informovat o termínu jednání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 6/2016, které se bude konat v pondělí 7. listopadu 2016 od 17.00 hodin v Klubu AERO.

Program jednání bude zveřejněn ve vývěskách a na webu města týden před termínem jednání.

Pozvánka ZDE

Přednáška v DC Sluníčko 24.10.2016

24.10.2016 08:14

"DC Sluníčko vás zve na přednášku pediatričky a homeopatky MUDr.Heleny Bartůškové, na téma "Kašel akutní i chronický, jeho léčba a psychosomatické souvislosti". Dozvíte se o možnostech homeopatie, aromaterapie a ájurvédy při léčení tohoto problému. Těšíme se na vás, dnes večer ve 20:00h v dětském centru Sluníčko."

Lom Čenkov

23.10.2016 21:09

Lom Čenkov

Dovolte mi, abych Vás informovala o jednání ze dne 10. 10. 2016, které proběhlo mezi vedením města a Obvodním báňským úřadem za přítomnosti zástupce Osadního výboru Čenkov ohledně negativních vlivů těžební činnosti v Lomu Čenkov na obyvatele města. Schůzka byla svolána na žádost města.

Město bylo seznámeno s veškerou dokumentací o těžbě včetně map a bylo poučeno o možnosti zažádat o pasportizaci vybraných objektů v historické zástavbě v blízkosti jižní hranice dobývacího prostoru. Dále bylo město seznámeno s tím, že od jara 2016 došlo k úpravě výše celkové nálože a jejího časování a že měření hluku ze zákonných důvodů spadá do kompetence Krajské hygienické stanice.

Báňský úřad požádal o výsledky měření seismického vlnění, které město provádělo v období od 11. 4. do 14. 6.2016. Tyto výsledky mu byly poskytnuty.

Nakonec město konzultovalo možnost snížení limitu těžby na původní hranici s ohledem na skutečnost, že provozovatel nesplnil závazky, ke kterým se smluvně zavázal a po odsouhlasení zvýšení limitu těžby ZM smlouvu jednostranně vypověděl. Báňský úřad konstatoval, že toto není v jeho kompetenci. Podobně mu nejsou známy důvody, které by opravňovaly ke změně stávajících hranic dobývacího prostoru nebo revizi územního rozhodnutí o ochranném pásmu dobývacího prostoru.

Hana Plecitá, starostka

Podzimní jarmark s tvořením na Vodolce

19.10.2016 15:24

Rukodělné aktivity, prodej a výstavu výrobků, dětské divadelní představení, veřejného pletení a háčkování. Přijďte tvůrčím způsobem prožit podzimní sobotní odpoledne do Klubu Aero.
Datum konání: 22.10.2016 13:00 - 22.10.2016 18:00
Místo konání: Klub Aero, Revoluční 305, Odolena Voda
Vstupné: 20 Kč (děti do 6 let zdarma)
Pakát ZDE

Lampionový průvod

17.10.2016 13:25

Z důvodů podzimních prázdnin se lampionový průvod ke Dni vzniku samostatného Československa bude konat v pondělí 24. října.  Začátek průvodu bude v 18:00 u základní školy, zakončení proběhne položením věnce u pomníku obětí první světové války.

Plakát ZDE

Řešení kolabující autobusové dopravy na Prahu

15.10.2016 09:39

Dovolte mi krátce informovat Vás o krocích, které město podniká ke zlepšení autobusové dopravy v ranní špičce.

Hned toto pondělí, 17. 10. 2016 se sejdeme na společném jednání s Ropidem a ČSAD Střední Čechy a. s..  Na jednání jsou pozvány starostky okolních obcí. Tématem jednání bude:

  • posílení ranních spojů
  • zpožděné odjezdy
  • četnost jízdy nízkopodlažních autobusů

Mimo jiné nás bude zajímat, o jakou částku se zvýší úhrady z rozpočtu města.

Dále mám na stole žádost za město a starosty okolních obcí o uvolnění levého jízdního pruhu pro autobusy v ulici Ústecká v Dolních Chabrech.

Hledáme také možnost, jak posunout zahájení provozu MŠ alespoň o 15 minut. Současné vytížení personálu MŠ to zatím neumožňuje.

 

Hana Plecitá, starostka

|< 1 28 29 30 31 32 33 34 51 101 151 201 >|

Vítejte v Odoleně Vodě