Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2047 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 4 5 6 7 8 9 10 52 103 154 205 >|

Povolení uzavírky místní komunikace Školní a zrušení autobusové zastávky Dolínek – Vodolská na tento víkend 28.-29.dubna 2018.

26.4.2018 15:32

Ve dnech sobota 28.4. od 7,00 hodin do neděle 29.4. 2018 do 18,00 hodin bude uzavřena část místní komunikace Školní v úseku: od křižovatky s místní komunikací Smetanova po křižovatku s místní komunikací Zahradní..

Linky autobusu budou odkloněny ve směru z Prahy po trase Školní – Smetanova (obousměrný provoz) - Vodolská. V opačném směru jedou linky po pravidelné trase. Po dobu uzavírky bude zrušena autobusová zastávka „Odolena Voda, Dolínek, Vodolská“. Náhradní zastávka nebude zřízena.

Osud - pravdivé příběhy

13.4.2018 09:00

Ve středu 11. 4. 2018 proběhla v Městské knihovně Odolena Voda přednáška paní Ivany Burdové a paní Tary pod názvem Osud – pravdivé příběhy (Každý jsme strůjcem svého štěstí, nikoli však osudu). Souběžně probíhaly celé odpoledne až do večerních hodin i výklady karet.

Výtěžek z celé této akce činí  9 100 Kč. Finanční dar bude využit pro potřeby léčby pacientů, či zlepšení vybavení oddělení, popř. k úhradě provozních nákladů nebo na podporu vědecké činnosti na Klinice dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.

Naděžda Střelbová, vedoucí městské knihovny

Vodolská kapka 2018 - 7. ročník cykloturistického dne v sobotu 21. dubna

10.4.2018 06:56

Pořádá Komise pro volnočasové aktivity a komise školská a sociální ve spolupráci s městem Odolena Voda.

Plakát ZDE

6km - žlutá trasa *  15km - oranžová trasa *  25km cyklo děti – bílá trasa *  25km pěší - červená trasaCyklo 55 km *  Běžecké trasy

K cyklo trase 55km navíc připojujeme odkaz na mapu: ODKAZ ZDE

Výlov rybníka Čenkov II. - 14.4.2018

5.4.2018 15:17

Dne 14.4.2018 bude probíhat výlov rybníka Čenkov II. Rybník bude cca 1 měsíc vypuštěn.

Město Kralupy nad Vltavou - Na úterý 3. 4. 2018 je naplánován začátek rekonstrukce Masarykova mostu - nákladní doprava bude odkloněna

29.3.2018 09:04

V důsledku této opravy dojde na příslušné komunikaci ke zjednosměrnění provozu, což potvrzují také slova kralupského místostarosty Marka Czechmanna: „Doprava bude v tomto úseku řízena kyvadlově semafory. Po dohodě s investorem, kterým je Správa a údržba silnic Krajského úřadu a odborem dopravy, který na tuto akci vydává dopravní opatření, dojde k odklonění nákladní dopravy. Objízdná trasa bude vedena přes Velvary, Novou Ves, Staré Ouholice a Veltrusy.“

Uzavírka na mostě potrvá nejpozději do pondělí 30. 4. 2018.

„Pro řidiče to pochopitelně bude znamenat značnou komplikaci, neboť kralupský most je důležitou dopravní tepnou. Prosíme řidiče, kteří městem pouze projíždějí, aby zvolili po dobu uzavírky raději jinou trasu. Vzhledem k tomu, že komunikace na mostě tuto opravu již nutně potřebuje, doufám, že i tentokrát budou občané shovívaví a s omezením dopravy si poradí,“ uzavřel kralupský místostarosta.

Realizátorem akce bude společnost Strabag, která vyhrála výběrové řízení. „Bude provedena oprava pěti nejvíce poškozených dilatací, a v místě dilatací se udělá výměna zálivek v chodnících,“ dodává cestmistr Michal Novák z KSUS.

Na všech příjezdech do města Kralupy nad Vltavou budou umístěny informační tabule s informací o omezení provozu v místě mostního objektu T.G.M. tak, aby zejména řidiči nákladních vozidel mohli využít silnici č. I/16 ve směru Nová Ves - město Velvary a opačně.

|< 1 4 5 6 7 8 9 10 52 103 154 205 >|

Vítejte v Odoleně Vodě