Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1918 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 49 64 65 66 67 68 69 70 97 144 192 >|

Město Odolena Voda získalo další dotaci 11,3 mil. Kč pro základní školu a pro školku

2.8.2014 05:47

Letošní léto je pro město Odolena Voda z pohledu získání dotací na veřejné projekty opravdu úspěšné. Kromě dotace ve výši 13 mil. Kč ze Státního fondu životního prostředí na zateplení a nová okna v ZŠ získalo město dalších 10,3 mil. Kč od Ministerstva financí ČR na stavbu budovy mateřské školy. Protože město bylo původně připraveno investovat celou částku na stavbu školky ze svého rozpočtu, bude dotace vítaným bonusem, který uvolní finance pro další potřebné investiční akce na rozvoj města. Další částku ve výši 1  mil. Kč získalo město rovněž na rozšíření kapacity školy úpravou strojovny na tělocvičnu a rozšíření jídelny.

Kapacity základních škol v okolí Prahy jsou dlouhodobě nedostačující, jen v okrese Praha-východ a Praha-západ dnes chybí 160 tříd, desítky kabinetů a toalet, školní jídelny a tělocvičny. Nový dotační titul Ministerstva financí výrazně pomůže městům a obcím v prstenci okolo Prahy zajistit chybějící kapacity v základních školách.

Dita Výborová, starostka města

MěÚ Odolena Voda informuje občany - rekonstrukce topného kanálu

31.7.2014 05:45

Městský úřad Odolena Voda informuje občany, že z důvodu rekonstrukce topného kanálu je odpojena část veřejného osvětlení v ulici Pod Tvrzí od úterý 22. července 2014 po dobu opravy topného kanálu.

Papoušek ROZETA

30.7.2014 19:25

Oznamujeme, že v dolní části města Odolena Voda se vyskytuje papoušek rozeta barvy oranžovo žluté.

Papoušek je viděn na stromech v okolí ulice Úžická poblíž autoservisu a k poli s obilím směrem k Velkému háji.

Prosíme majitele o odchytnutí.

Oznámení Lomu Čenkov o odstřelu

29.7.2014 11:14

Lom Čenkov oznamuje, že ve středu 30. července 2014 v době mezi 11.00 až 13.00 hodinou bude proveden clonový odstřel v kamenolomu Čenkov.

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

29.7.2014 11:12

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

Na jaře letošního roku město podávalo žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci na zateplení a výměnu oken v základní škole. Koncem července jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšnými uchazeči a že město získalo 13 mil. Kč na snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Opatření spočívá v zateplení pláště obvodových stěn, výměně otvorových výplní (oken a dveří) a zateplení střechy a stropů. Velice nás těší, že jsme získali finanční prostředky na tak potřebnou investici. Nyní bude třeba zajistit pečlivou přípravu a organizaci a poté realizaci veřejné zakázky, abychom dostáli všem požadavkům pro bezproblémové získání dotace.

Dita Výborová, starostka města

100 let od začátku první světové války

28.7.2014 20:48

Na pondělí 28. července připadlo smutné výročí sto let od počátku první světové války, ve své době zvané jen „světové“ nebo „velké“. Záminkou k vypuknutí celosvětového konfliktu byl atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu 28. června 1914. Dlouhodobé spory mezi světovými mocnostmi nakonec vyústily k vyhlášení války Rakousko-Uherska Srbsku právě dne 28. července 1918. Výsledkem dlouholetého konfliktu byl zásah do života a milionů lidí a změna politické mapy světa. Nejhmatatelnější vzpomínkou na padlé ve válce jsou pomníky nacházející se snad v každé obci v zemi. Vodolský památník, který se nachází na Dolním náměstí, je důstojnou připomínkou zdejších vojáků a občanů padlých ve válce.

Dita Výborová, starostka města

 

Zastupitelstvo města schválilo Pokyny pro zpracování územního plánu města Odolena Voda

21.7.2014 17:55

Zastupitelstvo města Odolena Voda dne 23.6.2014 schválilo Pokyny, které kromě drobných úprav proti současnému územnímu plánu (ÚP) nově umožní zastavění orného pole v lokalitě Dolínek – Čenkov směrem k Břežanskému lesu. Schválené Pokyny naleznete zde v příloze pdf, zápis z jednání zastupitelstva města v této věci naleznete zde http://www.odolenavoda.cz/download/1405340033/3474_001.pdf Nyní pořizovatelka ÚP ing. Perglerová spolu se zpracovatelem ing. Jetelem připraví podle schválených Pokynů konečnou podobu územního plánu, kterou zastupitelstvo města bude opět schvalovat a poté se bude schválený ÚP veřejně projednávat. V této fázi bude prostor pro uplatnění posledních námitek a připomínek.

Dita Výborová, starostka města

Informace veřejnosti - uzavření chodníku

18.7.2014 11:37

Investiční technik Městského úřadu Odolena Voda informuje veřejnost, že v rámci investiční akce města: „Přístavba MŠ a družiny k ZŠ Odolena Voda - stavební práce“ bude v pondělí ráno dne 21. 7. 2014 proveden překop chodníku mezi ulicemi Komenského a Československé armády, čímž bude provoz chodníku pro veřejnost v této části trvale uzavřen a propojení ulic Komenského a Československé armády přes školní hřiště při ZŠ bude zajištěno výstavbou nové pěší komunikace se zámkovou dlažbou.

 

Předpokládané ukončení omezení provozu do 31. 7. 2014.

 

Omlouváme se občanům za omezení a případné potíže. Děkujeme Vám za pochopení.

|< 1 49 64 65 66 67 68 69 70 97 144 192 >|

Vítejte v Odoleně Vodě