Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1997 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 51 72 73 74 75 76 77 78 101 150 200 >|

MěÚ Odolena Voda informuje občany - rekonstrukce topného kanálu

31.7.2014 05:45

Městský úřad Odolena Voda informuje občany, že z důvodu rekonstrukce topného kanálu je odpojena část veřejného osvětlení v ulici Pod Tvrzí od úterý 22. července 2014 po dobu opravy topného kanálu.

Papoušek ROZETA

30.7.2014 19:25

Oznamujeme, že v dolní části města Odolena Voda se vyskytuje papoušek rozeta barvy oranžovo žluté.

Papoušek je viděn na stromech v okolí ulice Úžická poblíž autoservisu a k poli s obilím směrem k Velkému háji.

Prosíme majitele o odchytnutí.

Oznámení Lomu Čenkov o odstřelu

29.7.2014 11:14

Lom Čenkov oznamuje, že ve středu 30. července 2014 v době mezi 11.00 až 13.00 hodinou bude proveden clonový odstřel v kamenolomu Čenkov.

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

29.7.2014 11:12

Město získalo dotaci 13 mil. Kč pro základní školu

Na jaře letošního roku město podávalo žádost na Ministerstvo životního prostředí o dotaci na zateplení a výměnu oken v základní škole. Koncem července jsme obdrželi informaci, že jsme byli úspěšnými uchazeči a že město získalo 13 mil. Kč na snížení energetické náročnosti budovy základní školy. Opatření spočívá v zateplení pláště obvodových stěn, výměně otvorových výplní (oken a dveří) a zateplení střechy a stropů. Velice nás těší, že jsme získali finanční prostředky na tak potřebnou investici. Nyní bude třeba zajistit pečlivou přípravu a organizaci a poté realizaci veřejné zakázky, abychom dostáli všem požadavkům pro bezproblémové získání dotace.

Dita Výborová, starostka města

100 let od začátku první světové války

28.7.2014 20:48

Na pondělí 28. července připadlo smutné výročí sto let od počátku první světové války, ve své době zvané jen „světové“ nebo „velké“. Záminkou k vypuknutí celosvětového konfliktu byl atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu 28. června 1914. Dlouhodobé spory mezi světovými mocnostmi nakonec vyústily k vyhlášení války Rakousko-Uherska Srbsku právě dne 28. července 1918. Výsledkem dlouholetého konfliktu byl zásah do života a milionů lidí a změna politické mapy světa. Nejhmatatelnější vzpomínkou na padlé ve válce jsou pomníky nacházející se snad v každé obci v zemi. Vodolský památník, který se nachází na Dolním náměstí, je důstojnou připomínkou zdejších vojáků a občanů padlých ve válce.

Dita Výborová, starostka města

 

Zastupitelstvo města schválilo Pokyny pro zpracování územního plánu města Odolena Voda

21.7.2014 17:55

Zastupitelstvo města Odolena Voda dne 23.6.2014 schválilo Pokyny, které kromě drobných úprav proti současnému územnímu plánu (ÚP) nově umožní zastavění orného pole v lokalitě Dolínek – Čenkov směrem k Břežanskému lesu. Schválené Pokyny naleznete zde v příloze pdf, zápis z jednání zastupitelstva města v této věci naleznete zde http://www.odolenavoda.cz/download/1405340033/3474_001.pdf Nyní pořizovatelka ÚP ing. Perglerová spolu se zpracovatelem ing. Jetelem připraví podle schválených Pokynů konečnou podobu územního plánu, kterou zastupitelstvo města bude opět schvalovat a poté se bude schválený ÚP veřejně projednávat. V této fázi bude prostor pro uplatnění posledních námitek a připomínek.

Dita Výborová, starostka města

Informace veřejnosti - uzavření chodníku

18.7.2014 11:37

Investiční technik Městského úřadu Odolena Voda informuje veřejnost, že v rámci investiční akce města: „Přístavba MŠ a družiny k ZŠ Odolena Voda - stavební práce“ bude v pondělí ráno dne 21. 7. 2014 proveden překop chodníku mezi ulicemi Komenského a Československé armády, čímž bude provoz chodníku pro veřejnost v této části trvale uzavřen a propojení ulic Komenského a Československé armády přes školní hřiště při ZŠ bude zajištěno výstavbou nové pěší komunikace se zámkovou dlažbou.

 

Předpokládané ukončení omezení provozu do 31. 7. 2014.

 

Omlouváme se občanům za omezení a případné potíže. Děkujeme Vám za pochopení.

Zásah blesku do veřejného osvětlení

14.7.2014 09:30

Technické služby města oznamují, že při páteční bouři došlo k zásahu blesku do veřejného osvětlení části Dolínku ul. Pražská a přilehlé lokality. Z tohoto důvodu do odstranění závady bude toto veřejné osvětlení mimo provoz. Děkuji za pochopení. Vedoucí TS Tomáš Špička

|< 1 51 72 73 74 75 76 77 78 101 150 200 >|

Vítejte v Odoleně Vodě