Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2033 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 52 72 73 74 75 76 77 78 103 153 204 >|

Společně, Vodoláci a Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov se dohodli na spolupráci

17.10.2014 15:34

Na základě mandátů od občanů města Odolena Voda ve volbách do zastupitelstva města se na spolupráci do příštího volebního období 2014 – 2018 shodli zvolení kandidáti ze sdružení Společně, Vodoláci a Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov. Vznikla tak dohoda 11 nezávislých kandidátů o složení rady města v poměru 2:2:1, která odráží výsledek voleb a bylo domluveno uspořádání, které vylučuje ovládnutí rady města  jedním subjektem. Starostkou města nadále zůstává Dita Výborová (Společně), místostarostou bude Tomáš Lohniský (Sdružení pro Odolenu Vodu, Dolínek a Čenkov), dvě místa v radě města obsadí za Vodoláky Jiří Gorecký a Zdeněk Kříž a do pětice doplní Hana Plecitá ze Společně.

 

Vzhledem k podobnosti volebních programů a priorit se všechna sdružení shodnou na potřebě řešit územní plán a rozvoj města, koncepci městské policie a technických služeb, zkvalitnění a opravy městské infrastruktury, životní prostředí a veřejná prostranství a další zásadní otázky chodu města.

 

Ustavující zastupitelstvo se bude konat 3. listopadu, pokud se žádná ze stran neodvolá k soudu se žádostí o přepočet volebních výsledků.

 

Za všechna tři sdružení si dovolím poděkovat občanům, kteří nás přišli ve volbách podpořit, za projevenou důvěru, které si velmi vážíme.

 

Dita Výborová, starostka města

Slavnostní kladení věnců

16.10.2014 12:47

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní kladení věnců, které se bude konat u příležitosti 96. výročí vzniku samostatného československého státu v úterý 28. října 2014 v 18 hodin u pomníku válečným hrdinům na Dolním náměstí v Odoleně Vodě.

 

Dita Výborová, starostka města

Reakce starostky města na vyjádření p. místostarosty a člena ODS Karla Philippa zde na webu města ze dne 2.10.2014

3.10.2014 08:43

Vážení občané, omlouvám se, že vám zahlcujeme naší umělou kauzou web města, ale věřím, že je to stav dočasný, který sám odezní po volbách a po sestavení budoucího vedení města. Dovoluji si zde zveřejnit moji reakci na vyjádření pana místostarosty, neboť se v něm hovoří o mé osobě a já pociťuji potřebu uvést věci na pravou míru. Děkuji vám za pochopení. Moje reakce je zde v příloze ve formátu pdf

Dita Výborová, starostka města

Vyjádření místostarosty a člena ODS k diskusnímu příspěvku paní starostky ze dne 18.7.2014 a ke článku v říjnovém Odolenu

2.10.2014 16:50

Vyjádření místostarosty a člena ODS k diskusnímu příspěvku paní starostky ze dne 18.7.2014 a ke článku v říjnovém Odolenu Vážení spoluobčané, rád bych vám podal bližší vysvětlení k našemu postupu při schvalování Pokynů pro zpracování územního plánu města a následnému osočení ze strany paní starostky ohledně nevyjednání žádné výhody pro město, přestože tím byla majiteli zhodnocena orná půda. Nejdříve je nutné zdůraznit, že povinnost pořídit nový územní plán je městu uložena stavebním zákonem a při nedodržení stanoveného termínu by se zastavila jakákoliv další výstavba ve městě. Z toho důvodu byly v roce 2009 zahájeny práce na novém územním plánu. Nejde tedy o změnu stávajícího územního plánu na žádost vlastníka pozemků, kdy je skutečně možné s investorem dohodnout předem podmínky, za jakých bude změna územního plánu schválena, což byla např. změna územního plánu pro výstavbu fotovoltaické elektrárny, kdy investor předem slíbil městu finanční plnění. Při pořizování nového územního plánu je situace poněkud odlišná – ze zákona má každý vlastník pozemků právo podat návrh na změnu jeho funkčního využití a až v okamžiku, kdy je územní plán a tím jeho žádost schválena a vlastník pozemků projeví zájem stavět, jsou stanovovány podmínky pro vlastní výstavbu a další spolupráci s městem. V rámci Pokynů pro zpracování územního plánu byla na červnovém zastupitelstvu schválena vedle dalších rozvojových lokalit na území města i rozvojová lokalita v oblasti Čenkova. V rámci projednávání konceptu a Pokynů pro vypracování územního plánu je prakticky nemožné vyjednávat s developerem či vlastníkem pozemku jakékoliv podmínky výhody pro město, protože v této fázi není ještě rozhodnuto o tom, jaká výstavba, kdy a kým bude realizována. Dojednávání podmínek nastává tedy až v okamžiku, kdy je schválen územní plán a přijde developer či vlastní stavebník, že chce realizovat určitou výstavbu. Stavební zákon dokonce ukládá povinnost investorovi uzavřít s městem tzv. plánovací smlouvu, ve které jsou stanoveny dohodnuté podmínky, případně může být uzavřen i jiný smluvní dokument. Jak z výše uvedeného vyplývá, v současné době se příprava nového územního plánu ještě nenachází ve fázi, kdy si město může klást či vyjednávat podmínky budoucí výstavby, navíc vyjednáváním jednotlivými členy zastupitelstva bez jakéhokoliv pověření radou či zastupitelstvem města. Tento postup by měl být paní starostce znám nejen díky její předchozí činnosti v realitách, ale především z pozice určeného zastupitele pro pořízení územního plánu. Proto je s podivem, že se veřejně a opakovaně dopouští těchto neoprávněných a chybných prohlášení, navíc směrovaných pouze na jednu konkrétní rozvojovou lokalitu, i když schválený koncept územního plánu jich definuje více. Bylo by možné spekulovat o pohnutkách jednání paní starostky, zda se jedná o negativní předvolební boj, zda důvodem není její záměr stavět v Čenkově rodinný dům, či se jedná pouze o zásadní neznalost stavebního zákona, věřím ale, že názor si již udělá každý sám…. V nadpisu zmíněný diskusní příspěvek navíc svými formulacemi čtenáři podsouvá myšlenku, že nejen já, ale i další členové zastupitelstva mohli být při schvalování Pokynů vedeni jinými zájmy než zájmy města. Na protest proti tomuto velmi nekolegiálnímu a neprofesionálnímu jednání paní starostky a její neochoty k veřejné omluvě za formulaci diskusního příspěvku jsme opustili jednání zastupitelstva dne 29.09.2014.
Karel Philipp, místostarosta

Rozhodnutí o nařízení opravy nadstavby Kpt. Jaroše.

2.10.2014 16:47

Město Odolena Voda obdrželo dne 1.10.2014 pod č.j. 5618/2014 rozhodnutí stavebního úřadu Odolena Voda o nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací stavby bytového domu č.p. 268 – 270 v ul. Kpt Jaroše. Konkrétně je nařízeno provedení příčného ztužení stavby v úrovni 5. a 6. nadzemního podlaží s pěti doplňujícími podmínkami. Toto rozhodnutí není pravomocné, lze se proti němu odvolat do 15 dnů od doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Tato informace nenahrazuje žádné rozhodnutí příslušného orgánu a také nenahrazuje stanoviska či rozhodnutí dotčených orgánů. Celé znění rozhodnutí zveřejníme po nabytí právní moci.

Dita Výborová, starostka města

Proč jsme opustili zasedání zastupitelstva…

30.9.2014 07:51

Pondělní zasedání zastupitelstva města opustilo na protest proti jednání paní starostky Dity Výborové všech pět členů zvolených za ODS a tři členové zvolení za ČSSD.
V rámci veřejné diskuse byla paní starostka požádána členem zastupitelstva p.Seidlem o podrobnější vysvětlení jejího diskusního příspěvku na webových stránkách města ze dne 18.7.2014 s názvem Nový územní plán = skvělé zhodnocení pole v Čenkově. Ve svém diskusním příspěvku se pokusila skandalizovat některé členy zastupitelstva poukazem na to, že jejich rozhodování při schvalování Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu na červnovém zasedání zastupitelstva nemuselo být vedeno pouze starostí o prospěch města. Na přímé dotazy nebyla paní starostka schopna své výroky objasnit či doložit a následně nebyla ani ochotna se za zavádějící formulace všem osmi v příspěvku jmenovaným zastupitelům veřejně omluvit. Pro naprosto nekonstruktivní přístup paní starostky v této záležitosti jsme opustili zasedání zastupitelstva.

Pondělní zasedání zastupitelstva města opustilo na protest proti jednání paní starostky Dity Výborové všech pět členů zvolených za ODS a tři členové zvolení za ČSSD.

V rámci veřejné diskuse byla paní starostka požádána členem zastupitelstva p.Seidlem o podrobnější vysvětlení jejího diskusního příspěvku na webových stránkách města ze dne 18.7.2014 s názvem Nový územní plán = skvělé zhodnocení pole v Čenkově. Ve svém diskusním příspěvku se pokusila skandalizovat některé členy zastupitelstva poukazem na to, že jejich rozhodování při schvalování Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu na červnovém zasedání zastupitelstva nemuselo být vedeno pouze starostí o prospěch města. Na přímé dotazy nebyla paní starostka schopna své výroky objasnit či doložit a následně nebyla ani ochotna se za zavádějící formulace všem osmi v příspěvku jmenovaným zastupitelům veřejně omluvit. Pro naprosto nekonstruktivní přístup paní starostky v této záležitosti jsme opustili zasedání zastupitelstva.

 

Prohlášení starostky města k průběhu jednání zastupitelstva města č. 4/2014 dne 29. září 2014

30.9.2014 07:24

Vážení občané,

včerejší jednání zastupitelstva města mělo velmi neobvyklý průběh. Ve čtvrtém bodu jednání - diskuse - jsem byla vyzvána ing. Seidlem a poté i dalšími členy ODS a ČSSD, abych se jim veřejně omluvila za to, že jsem členům ODS a ČSSD na webu města v diskusi položila dne 18.7.2014 dotaz - jaké pro město vyjednali výhody, když svým hlasováním o zastavění pole v Čenkově umožní developerovi si velmi nadstandardně zhodnotit své pole. Můj dotaz a celou následnou diskusi na webu naleznete zde: http://www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/diskuse/36-uzemni-plan/ Místo vyjmenování výhod, které se těmto zastupitelům podařilo pro město dohodnout (nová školka, hřiště, čistička), jsem byla osočena z toho, že v článku hovořím o úplatcích a že bych se měla za svá slova veřejně omluvit. Ráda bych všechny ujistila, že se mi jedná pouze o to se dozvědět, jaké výhody pro MĚSTO toto hlasování přinese. Z diskuse při jednání Zastupitelstva jsme se žádné výhody nedoslechli a je tedy jasné, že investor v Čenkově zřejmě dostane od města "zadarmo" = bez protislužby městu, pěkný dárek. Záznam jednání o této záležitosti lze poslechnout od 29 minuty zde: http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/zastupitelske-organy/jednani-a-usneseni-zm/detail/174-zm-c-4-2014-dne-29-9-2014/

Na závěr - považuji se za dobrého hospodáře a přemýšlím jako obchodník, proto mě zajímá "co za to město dostane". Mrzí mě upřímně, že si někdo vyložil má slova po svém a našel v nich i to, co jsem vůbec nezamýšlela. Přece jen ctím slušnost a nepřekračuji jisté hranice. Odmítám, že je článek o něčí korupci, což mi tito zastupitelé podsouvají. Zároveň vnímám fakt, že tento můj dotaz na webu zůstal bez povšimnutí dva a půl měsíce a teprve nyní, kdy vrcholí předvolební kampaň, se k němu všichni jmenovaní vyjadřují. Budiž, je před volbami. Co však spatřuji jako neslušný a nezodpovědný postoj, je předčasný odchod zastupitelů ODS a ČSSD (vyjma p. Špičkové) z jednání zastupitelstva v průběhu bodu č. 4 a jejich následné posezení ve vedlejší restauraci. Z 16 bodů programu jsme projednali pouhé 4, přítomní občané nevěřícně přihlíželi odchodu zastupitelů ze sálu a já byla nucena jednání ukončit, protože již nebylo usnášeníschopné. Třebaže výsledek jednání zastupitelstva nebyl valný, svou vypovídací hodnotu jistě má.

Ing. Dita Výborová, starostka města

|< 1 52 72 73 74 75 76 77 78 103 153 204 >|

Vítejte v Odoleně Vodě