Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2048 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 52 74 75 76 77 78 79 80 103 154 205 >|

Rozhodnutí o nařízení opravy nadstavby Kpt. Jaroše.

2.10.2014 16:47

Město Odolena Voda obdrželo dne 1.10.2014 pod č.j. 5618/2014 rozhodnutí stavebního úřadu Odolena Voda o nařízení provedení nutných zabezpečovacích prací stavby bytového domu č.p. 268 – 270 v ul. Kpt Jaroše. Konkrétně je nařízeno provedení příčného ztužení stavby v úrovni 5. a 6. nadzemního podlaží s pěti doplňujícími podmínkami. Toto rozhodnutí není pravomocné, lze se proti němu odvolat do 15 dnů od doručení. Odvolání nemá odkladný účinek. Tato informace nenahrazuje žádné rozhodnutí příslušného orgánu a také nenahrazuje stanoviska či rozhodnutí dotčených orgánů. Celé znění rozhodnutí zveřejníme po nabytí právní moci.

Dita Výborová, starostka města

Proč jsme opustili zasedání zastupitelstva…

30.9.2014 07:51

Pondělní zasedání zastupitelstva města opustilo na protest proti jednání paní starostky Dity Výborové všech pět členů zvolených za ODS a tři členové zvolení za ČSSD.
V rámci veřejné diskuse byla paní starostka požádána členem zastupitelstva p.Seidlem o podrobnější vysvětlení jejího diskusního příspěvku na webových stránkách města ze dne 18.7.2014 s názvem Nový územní plán = skvělé zhodnocení pole v Čenkově. Ve svém diskusním příspěvku se pokusila skandalizovat některé členy zastupitelstva poukazem na to, že jejich rozhodování při schvalování Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu na červnovém zasedání zastupitelstva nemuselo být vedeno pouze starostí o prospěch města. Na přímé dotazy nebyla paní starostka schopna své výroky objasnit či doložit a následně nebyla ani ochotna se za zavádějící formulace všem osmi v příspěvku jmenovaným zastupitelům veřejně omluvit. Pro naprosto nekonstruktivní přístup paní starostky v této záležitosti jsme opustili zasedání zastupitelstva.

Pondělní zasedání zastupitelstva města opustilo na protest proti jednání paní starostky Dity Výborové všech pět členů zvolených za ODS a tři členové zvolení za ČSSD.

V rámci veřejné diskuse byla paní starostka požádána členem zastupitelstva p.Seidlem o podrobnější vysvětlení jejího diskusního příspěvku na webových stránkách města ze dne 18.7.2014 s názvem Nový územní plán = skvělé zhodnocení pole v Čenkově. Ve svém diskusním příspěvku se pokusila skandalizovat některé členy zastupitelstva poukazem na to, že jejich rozhodování při schvalování Pokynů pro zpracování návrhu územního plánu na červnovém zasedání zastupitelstva nemuselo být vedeno pouze starostí o prospěch města. Na přímé dotazy nebyla paní starostka schopna své výroky objasnit či doložit a následně nebyla ani ochotna se za zavádějící formulace všem osmi v příspěvku jmenovaným zastupitelům veřejně omluvit. Pro naprosto nekonstruktivní přístup paní starostky v této záležitosti jsme opustili zasedání zastupitelstva.

 

Prohlášení starostky města k průběhu jednání zastupitelstva města č. 4/2014 dne 29. září 2014

30.9.2014 07:24

Vážení občané,

včerejší jednání zastupitelstva města mělo velmi neobvyklý průběh. Ve čtvrtém bodu jednání - diskuse - jsem byla vyzvána ing. Seidlem a poté i dalšími členy ODS a ČSSD, abych se jim veřejně omluvila za to, že jsem členům ODS a ČSSD na webu města v diskusi položila dne 18.7.2014 dotaz - jaké pro město vyjednali výhody, když svým hlasováním o zastavění pole v Čenkově umožní developerovi si velmi nadstandardně zhodnotit své pole. Můj dotaz a celou následnou diskusi na webu naleznete zde: http://www.odolenavoda.cz/cs/o-odolene-vode/diskuse/36-uzemni-plan/ Místo vyjmenování výhod, které se těmto zastupitelům podařilo pro město dohodnout (nová školka, hřiště, čistička), jsem byla osočena z toho, že v článku hovořím o úplatcích a že bych se měla za svá slova veřejně omluvit. Ráda bych všechny ujistila, že se mi jedná pouze o to se dozvědět, jaké výhody pro MĚSTO toto hlasování přinese. Z diskuse při jednání Zastupitelstva jsme se žádné výhody nedoslechli a je tedy jasné, že investor v Čenkově zřejmě dostane od města "zadarmo" = bez protislužby městu, pěkný dárek. Záznam jednání o této záležitosti lze poslechnout od 29 minuty zde: http://www.odolenavoda.cz/cs/mestsky-urad/zastupitelske-organy/jednani-a-usneseni-zm/detail/174-zm-c-4-2014-dne-29-9-2014/

Na závěr - považuji se za dobrého hospodáře a přemýšlím jako obchodník, proto mě zajímá "co za to město dostane". Mrzí mě upřímně, že si někdo vyložil má slova po svém a našel v nich i to, co jsem vůbec nezamýšlela. Přece jen ctím slušnost a nepřekračuji jisté hranice. Odmítám, že je článek o něčí korupci, což mi tito zastupitelé podsouvají. Zároveň vnímám fakt, že tento můj dotaz na webu zůstal bez povšimnutí dva a půl měsíce a teprve nyní, kdy vrcholí předvolební kampaň, se k němu všichni jmenovaní vyjadřují. Budiž, je před volbami. Co však spatřuji jako neslušný a nezodpovědný postoj, je předčasný odchod zastupitelů ODS a ČSSD (vyjma p. Špičkové) z jednání zastupitelstva v průběhu bodu č. 4 a jejich následné posezení ve vedlejší restauraci. Z 16 bodů programu jsme projednali pouhé 4, přítomní občané nevěřícně přihlíželi odchodu zastupitelů ze sálu a já byla nucena jednání ukončit, protože již nebylo usnášeníschopné. Třebaže výsledek jednání zastupitelstva nebyl valný, svou vypovídací hodnotu jistě má.

Ing. Dita Výborová, starostka města

Přerušení dodávky elektřiny

22.9.2014 15:32

ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje přerušení dodávky elektřiny v úterý 7. října 2014 v době od 7.30 do 16.30 hodin v lokalitě CHATY U JORDÁNU.
Děkujeme Vám za pochopení.

LITERARNÍ KAVÁRNA - Žlabák a Žlabanda

19.9.2014 09:37

Zveme všechny děti zejména předškolního věku na pohádku Žlabák a Žlabanda do Literární kavárny v Dobrých Časech na Dolním náměstí v neděli 21. září 2014  od 14.00 hod. Přijďte se pobavit nad dobrodružstvím Žlabáka a Žlabandy a strávit příjemný čas s autorem a zároveň účinkujícím Markem Srazilem.

Srdečně zve
PhDr. Miroslava Měchurová
garant projektu Literární kavárny

|< 1 52 74 75 76 77 78 79 80 103 154 205 >|

Vítejte v Odoleně Vodě