Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2015 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 51 75 76 77 78 79 80 81 102 152 202 >|

Pumptrack

2.7.2014 09:24

Pumptrack je ve fázi před dokončením a předpokládáme jeho dokončení do konce července. Kameny, které vyplavil déšť, budou z dráhy odstraněny. Provozní řád, který je již připraven, bude u dráhy vyvěšen po schválení Radou města. Provozní řád předložím ke schválení na příštím jednání RM. Nicméně mám pocit, že ikdyž budou tyto nedostatky odstraněny, že se najde něco dalšího, co zkomplikuje provoz pumptracku. Doufám, že zvítězí zdravý rozum a naši bikeři budou mít dráhu, kterých v Čechách moc není. Sami na tom mají nemalý podíl a já jim moc děkuji. Budu moc rád, podaří-li se mi tento projekt dotáhnout do úspěšného konce.

Místostarosta Karel Philipp

Obrázky v příloze ve formátu pdf

Dodávka teplé užitkové vody

2.7.2014 07:39

Firma ITES informuje, že z důvodu havárie na teplovodním kanálu v ulici Pod Tvrzí je přerušena dodávka teplé užitkové vody na Dolním náměstí v čp. 381 , 382, 383, 384 a 385, dále v ulici Pod Tvrzí v čp. 386, 387, 388, 389, 390, 391, 394 a v pečovatelském domu čp. 395. Na odstranění havárie se pracuje.

Předpokládaný termín znovuobnovení dodávky teplé užitkové vody je ve čtvrtek 3. července 2014 ve večerních hodinách.

Firma ITES děkuje za pochopení.

Město Odolena Voda ve spolupráci s komisí životního prostředí vyhlašují nový ročník soutěže pro rok 2014 „O nejhezčí okno, balkón a předzahrádku v Odoleně Vodě“

1.7.2014 07:48

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo u komise životního prostřední na e-mailu: komiseZP@odolenavoda.cz, přihlášku lze také stáhnout z webu města (v příloze ve formátu pdf) nebo si ji vyzvednout a vyplněnou odevzdat na podatelně Městského úřadu na Dolním nám. 24, Odolena Voda.

Soutěž se koná od 1. 6. 2014 do 31. 8. 2014.

Těšíme se na všechny soutěžící.

Komise životního prostředí

Občané města třídí odpad a snižují tak celkové náklady na jeho likvidaci

26.6.2014 12:13

Občané města, kteří třídí komunální odpad do různobarevných kontejnerů, přispěli k tomu, že město za tříděný odpad inkasovalo od firmy EKO-KOM, a.s. téměř milion korun. Tato částka snižuje celkovou cenu na likvidaci, odvoz a uskladnění komunálního odpadu, kterou město platí firmě .A.S.A, s.r.o. V roce 2013 město zaplatilo za likvidaci všeho druhu odpadu celkem 6 561 223 Kč. Od občanů na poplatcích přitom vybralo jen 3 698 591 Kč a za tříděný odpad 1 002 438 Kč. Rozdíl dotuje město ze svého rozpočtu. Prosím, třiďte odpad! Nic to nestojí a navíc to pomůže životnímu prostředí a městské pokladně.

V příloze naleznete certifikát města Odolena Voda o úspoře emisí a energie za rok 2013 (příloha ve formátu pdf).

Přeji všem občanům pěkné léto

Dita Výborová, starostka města

Na čem v současné době město pracuje

20.6.2014 11:59

Město zajišťuje pravidelnou údržbu a opravy – úklid, péči o veřejnou zeleň, opravy městského mobiliáře, údržbu silnic a chodníků. Mimo zabezpečení běžného chodu města pracujeme na těchto záležitostech:

-          Dokončení budovy nové MŠ pro 50 dětí a družiny ZŠ pro 80 dětí

-          Připravujeme stavební úpravy v ZŠ, které povedou ke zvýšení kapacity jídelny a družiny ZŠ

-          Dokončujeme projektovou dokumentaci na dešťovou kanalizaci a opravu povrchu ulice U Jordánu

-          Dokončujeme projekt na chodník v ulici Úžická, který by měl být zrealizován ještě letos a na chodník v ulici Školní

-          Ve sportovním areálu bude postavena lanová pyramida pro starší děti a další herní prky

-          V areálu ZŠ bude během prázdnin opraveno staré asfaltové hřiště na nové multifunkční sportovní hřiště v hodnotě 1 mil. Kč

-          Podali jsme žádosti o dotace na MF ČR na rozšíření kapacity ZŠ a na novou budovu MŠ a družiny v hodnotě 14 mil. Kč

-          Řešíme nástavbu Kpt. Jaroše a kvalitu bydlení v těchto bytech

-          Pracujeme na novém územním plánu města

-          Pořizujeme regulační plán lokality Pod Humny (část koňské louky)

-          Dokončujeme pořízení regulačního plánu Pode Vsí (mezi zahrádkami a ul. U Jordánu)

-          Zajišťujeme nové pachtovní smlouvy (dle nového občanského zákoníku) na zemědělské pozemky v majetku města

 

Dita Výborová, starostka města

V ulici Větrná bude nový chodník

18.6.2014 13:20

Mnozí jistě víte, v jakém stavu byl donedávna chodník kolem věžáků v ulici Větrná. Byl samá díra, nerovnost, vystupující kameny, louže. V současné době v souvislosti s výměnou teplovodního potrubí v ulici Komenského a Větrná bude na náklady firmy RWE Energo, s.r.o. opraven stávající betonový chodník, který již byl v nepřijatelném stavu a na kterém se v minulosti kvůli špatnému povrchu stalo několik úrazů.

Teď už zbývá jen pohlídat, aby práci firma odvedla kvalitně a město následně nemuselo řešit například problémy se srážkovými vodami a kalužemi.

Dita Výborová, starostka města

... foto ke stažení

|< 1 51 75 76 77 78 79 80 81 102 152 202 >|

Vítejte v Odoleně Vodě