Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1939 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 49 76 77 78 79 80 81 82 98 146 194 >|

Změna ceny vodného a stočného od 2014

13.12.2013 10:43

Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s. informuje o změně ceny vodného a stočného od 1. ledna 2014.
Více v příloze ve formátu pdf

MIMOŘÁDNÁ INFORMACE OBČANŮM - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

7.12.2013 07:37

MIMOŘÁDNÁ INFORMACE OBČANŮM

S ohledem na nepříznivé počasí a silný vítr byla společností ČEZ potvrzena závada na vysokém napětí v lokalitě Odolena Voda, na odstranění závady se v nočních hodinách pracovalo a nyní je  opravena.

Přesto však spol. ČEZ, s ohledem na vysoký výskyt závad na elektrickém vedení na území ČR žádá občany o pochopení a trpělivost v případě obnovení přerušení dodávek elektrické energie.

Děkujeme za pochopení.

Pavel Halva tajemník Městského úřadu Odolena Voda.

Dokončení revitalizace bytových domů na Horním náměstí

4.12.2013 15:28

Poslední týden v listopadu zaplatilo město poslední fakturu (tzv. zádržné) za dokončení investiční akce města - za revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí. Při této akci za celkových 25,5 mil. Kč byly domy zatepleny, byla kompletně vyměněna okna, dveře a výkladní skříně obchodů v přízemí, byla opravena střecha, terasy, okapy a oplechování. Město tuto investici hradilo částečně z vlastního rozpočtu (15,5 mil. Kč) a částečně úvěrem od České spořitelny, a.s. (10 mil. Kč). Během stavby jsme několikrát objevili nedostatky v původní projektové dokumentaci, která neřešila terasy, okapy, komíny, pozapoměla na některé dveře atd. a tak město muselo tyto nedostatky dvakrát řešit jako vícepráce, projednané a schválené zastupitelstvem města. Stavbu realizovala firma Marhold, a.s., která ještě do dnešní doby odstraňuje některé méně závažné reklamační závady. Dílo trvalo s nucenou zimní přestávkou celý rok a to od srpna 2012 do srpna 2013. Předpokládáme, že po zateplení klesnou náklady na provoz těchto bytových domů a bytů, to však prokáže až vyúčtování nákladů na energie za příští rok. Dohlížet a koordinovat takto rozsáhlou investiční akci města nebylo vždy snadné, ale dílo se podařilo. Významně jsme technicky zhodnotili majetek města a i dnešní pohled na Horní náměstí je příjemnější. Nyní tedy městu ještě zbývá opravit plochu náměstí tak, aby působilo důstojným dojmem a fungovalo jako náměstí, čili veřejný prostor v centru města, kde se lidi budou rádi přirozeně sdružovat a kde najdou místo k setkání i k příjemnému odpočinku.

Dita Výborová, starostka města

... více informací a foto v příloze ve formátu pdf

Vodolský Advent a Vánoce 2013

29.11.2013 10:44

Z nadílky kulturních a kulturně-společenských akcí, více informací najdete v příloze ve formatu pdf

Městská policie Odolena Voda

28.11.2013 12:44

Vážení spoluobčané,

 

v pondělní dne 25. listopadu jsem byla nucena rozvázat pracovní poměr s velitelem městské policie Odolena Voda. Zřejmě jste zaznamenali reportáže televizí, které velmi nevybíravě a s nádechem senzace informovaly o skutečnosti, která tomu předcházela. Ráda bych Vás ujistila o tom, že výkon činnosti městské policie Odolena Voda nebyl nijak ovlivněn touto jednou událostí. Městská policie vždy dohlížela na dodržování pořádku a zajišťovala bezpečnost v našem městě a bude tomu tak i nadále. Jednalo se o selhání jedince, který udělal chybu, kterou naštěstí nikoho nepoškodil a nikomu neublížil. Vedením městské policie byl od 26. listopadu pověřen současný strážník MěP p. Martin Zachata a to do doby, než bude vybrán nový velitel.

 

Pro mě osobně je však podstatné najít odpověď i na další otázku, kterou přinesla tato kauza – kde vzaly televizní štáby informaci o celé záležitosti? Vzhledem k faktu, že televize byla evidentně informována dřív než já, velitelka městské policie a statutární zástupce města, budu dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádat obě aktivní televize o informaci, kdo jim zprávu o celé záležitosti jako první poskytl.

 

Telefon na městskou policii je 734 154 451, mail: meu.policie@odolenavoda.cz, můj telefon je 731 519 203, mail: dita.vyborova@odolenavoda.cz. V případě dotazů či podnětů na zlepšení činnosti a práce městské policie nás neváhejte kontaktovat.

 

Přeji Vám všem klidné dny a příjemný nadcházející adventní čas.

 

Dita Výborová

starostka města

Zimní údržba města

26.11.2013 12:54

Pro občany města jsme připravili informaci o zimní údržbě města Odolena Voda. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu pdf.

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

21.11.2013 12:50

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

Proč to není snadné, když chce město postavit novou MŠ? No třeba i proto, že firmy, které se účastní soutěže o veřejnou zakázku, mezi sebou vedou velmi tvrdé konkurenční boje. Taková situace zřejmě nastala i v našem městě a do soutěže o veřejnou zakázku na stavbu MŠ a družinu se přihlásila firma, která neměla ani tak moc zájem o zakázku jako spíše o to, aby ze soutěže vyřadila svého velkého a nepříjemného konkurenta. A tak se stalo to, že firma, která v soutěži nabídla bezkonkurenčně nízkou cenu, pak s městem nekomunikovala, nereagovala na výzvy, prostě dělala mrtvého brouka. Dosáhla svého, její konkurent byl vyřazen, záměr splněn a fakt, že to odnese město zdržením a komplikací při stavbě MŠ byl nepodstatný.

Nyní tedy k faktům – zastupitelstvo města č. 7/2013 dne 13. listopadu schválilo v důsledku výše popsaného celkové náklady na realizaci investičního záměru na stavbu MŠ a družiny (celkem 20 mil. Kč včetně vybavení tříd, oplocení, venkovních úprav a úpravy asfaltového venkovního hřiště) a nyní je záležitostí rady města projednat a schválit smlouvu o dílo s druhou firmou v pořadí a tou je firma Marhold, a.s. Pokud Vám jméno firmy je povědomé, je to z toho důvodu, že firma již ve městě stavebně realizovala revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Jakmile bude smlouva o dílo schválena Radou města a podepsána, nic nebrání stavební firmě započít s výstavbou. Počítáme, že budova by měla přivítat první žáčky se začátkem školního roku v září 2014.

Dita Výborová, starostka

|< 1 49 76 77 78 79 80 81 82 98 146 194 >|

Vítejte v Odoleně Vodě