Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1954 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 50 78 79 80 81 82 83 84 99 147 196 >|

Vodolský Advent a Vánoce 2013

29.11.2013 10:44

Z nadílky kulturních a kulturně-společenských akcí, více informací najdete v příloze ve formatu pdf

Městská policie Odolena Voda

28.11.2013 12:44

Vážení spoluobčané,

 

v pondělní dne 25. listopadu jsem byla nucena rozvázat pracovní poměr s velitelem městské policie Odolena Voda. Zřejmě jste zaznamenali reportáže televizí, které velmi nevybíravě a s nádechem senzace informovaly o skutečnosti, která tomu předcházela. Ráda bych Vás ujistila o tom, že výkon činnosti městské policie Odolena Voda nebyl nijak ovlivněn touto jednou událostí. Městská policie vždy dohlížela na dodržování pořádku a zajišťovala bezpečnost v našem městě a bude tomu tak i nadále. Jednalo se o selhání jedince, který udělal chybu, kterou naštěstí nikoho nepoškodil a nikomu neublížil. Vedením městské policie byl od 26. listopadu pověřen současný strážník MěP p. Martin Zachata a to do doby, než bude vybrán nový velitel.

 

Pro mě osobně je však podstatné najít odpověď i na další otázku, kterou přinesla tato kauza – kde vzaly televizní štáby informaci o celé záležitosti? Vzhledem k faktu, že televize byla evidentně informována dřív než já, velitelka městské policie a statutární zástupce města, budu dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádat obě aktivní televize o informaci, kdo jim zprávu o celé záležitosti jako první poskytl.

 

Telefon na městskou policii je 734 154 451, mail: meu.policie@odolenavoda.cz, můj telefon je 731 519 203, mail: dita.vyborova@odolenavoda.cz. V případě dotazů či podnětů na zlepšení činnosti a práce městské policie nás neváhejte kontaktovat.

 

Přeji Vám všem klidné dny a příjemný nadcházející adventní čas.

 

Dita Výborová

starostka města

Zimní údržba města

26.11.2013 12:54

Pro občany města jsme připravili informaci o zimní údržbě města Odolena Voda. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu pdf.

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

21.11.2013 12:50

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

Proč to není snadné, když chce město postavit novou MŠ? No třeba i proto, že firmy, které se účastní soutěže o veřejnou zakázku, mezi sebou vedou velmi tvrdé konkurenční boje. Taková situace zřejmě nastala i v našem městě a do soutěže o veřejnou zakázku na stavbu MŠ a družinu se přihlásila firma, která neměla ani tak moc zájem o zakázku jako spíše o to, aby ze soutěže vyřadila svého velkého a nepříjemného konkurenta. A tak se stalo to, že firma, která v soutěži nabídla bezkonkurenčně nízkou cenu, pak s městem nekomunikovala, nereagovala na výzvy, prostě dělala mrtvého brouka. Dosáhla svého, její konkurent byl vyřazen, záměr splněn a fakt, že to odnese město zdržením a komplikací při stavbě MŠ byl nepodstatný.

Nyní tedy k faktům – zastupitelstvo města č. 7/2013 dne 13. listopadu schválilo v důsledku výše popsaného celkové náklady na realizaci investičního záměru na stavbu MŠ a družiny (celkem 20 mil. Kč včetně vybavení tříd, oplocení, venkovních úprav a úpravy asfaltového venkovního hřiště) a nyní je záležitostí rady města projednat a schválit smlouvu o dílo s druhou firmou v pořadí a tou je firma Marhold, a.s. Pokud Vám jméno firmy je povědomé, je to z toho důvodu, že firma již ve městě stavebně realizovala revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Jakmile bude smlouva o dílo schválena Radou města a podepsána, nic nebrání stavební firmě započít s výstavbou. Počítáme, že budova by měla přivítat první žáčky se začátkem školního roku v září 2014.

Dita Výborová, starostka

Informace

21.11.2013 12:48

Lokalita Za Humny – převod sítí

Město zahájilo svým rozhodnutím na zastupitelstvu města č. 7/2013 dne 13. listopadu proces převodu veřejného osvětlení a kanalizace v lokalitě Za Humny z dosavadního majitele a investora celé lokality firmy Bělozářka, s.r.o. na město Odolena Voda. Jakmile budou sítě převedeny a stanou se majetkem města, zajistíme provoz veřejného osvětlení. Míra zprovoznění veřejného osvětlení bude závislá na hustotě zastavěnosti v jednotlivých ulicích.

Komunikace

Město prozatím nepřevzalo místní komunikace a chodníky a stále jednáme s ing. Trochtou, jednatelem investorské firmy, o doložení všech podkladů potřebných k převodu. Město učinilo nabídku firmě Bělozářka na zajištění zimní údržby pomocí technických služeb města. Na tuto nabídku firma nereagovala. Převod komunikací by mělo projednat příští jednání zastupitelstva města.

Dita Výborová, starostka města

Informace o přípojkách na novou kanalizaci

21.11.2013 12:44

Rádi bychom občanů, kterých se tato investice týká, předali informace o technické a ekonomické stránce připojení kanalizační sítě a domovních čerpacích stanic. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

Okresní soud Praha – východ hledá přísedící u Okresního soudu Praha-východ

21.11.2013 12:42

Více informací naleznete v příloze. V případě zájmu z řad občanů, prosím, kontaktujte starostku města ing. Ditu Výborovou na mailu dita.vyborova@odolenavoda.cz nebo na tel. 731 519 203

|< 1 50 78 79 80 81 82 83 84 99 147 196 >|

Vítejte v Odoleně Vodě