Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 2047 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 52 87 88 89 90 91 92 93 103 154 205 >|

Změna ceny vodného a stočného od 2014

13.12.2013 10:43

Společnost Vodárny Kladno-Mělník, a.s. informuje o změně ceny vodného a stočného od 1. ledna 2014.
Více v příloze ve formátu pdf

MIMOŘÁDNÁ INFORMACE OBČANŮM - PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTRICKÉ ENERGIE

7.12.2013 07:37

MIMOŘÁDNÁ INFORMACE OBČANŮM

S ohledem na nepříznivé počasí a silný vítr byla společností ČEZ potvrzena závada na vysokém napětí v lokalitě Odolena Voda, na odstranění závady se v nočních hodinách pracovalo a nyní je  opravena.

Přesto však spol. ČEZ, s ohledem na vysoký výskyt závad na elektrickém vedení na území ČR žádá občany o pochopení a trpělivost v případě obnovení přerušení dodávek elektrické energie.

Děkujeme za pochopení.

Pavel Halva tajemník Městského úřadu Odolena Voda.

Dokončení revitalizace bytových domů na Horním náměstí

4.12.2013 15:28

Poslední týden v listopadu zaplatilo město poslední fakturu (tzv. zádržné) za dokončení investiční akce města - za revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí. Při této akci za celkových 25,5 mil. Kč byly domy zatepleny, byla kompletně vyměněna okna, dveře a výkladní skříně obchodů v přízemí, byla opravena střecha, terasy, okapy a oplechování. Město tuto investici hradilo částečně z vlastního rozpočtu (15,5 mil. Kč) a částečně úvěrem od České spořitelny, a.s. (10 mil. Kč). Během stavby jsme několikrát objevili nedostatky v původní projektové dokumentaci, která neřešila terasy, okapy, komíny, pozapoměla na některé dveře atd. a tak město muselo tyto nedostatky dvakrát řešit jako vícepráce, projednané a schválené zastupitelstvem města. Stavbu realizovala firma Marhold, a.s., která ještě do dnešní doby odstraňuje některé méně závažné reklamační závady. Dílo trvalo s nucenou zimní přestávkou celý rok a to od srpna 2012 do srpna 2013. Předpokládáme, že po zateplení klesnou náklady na provoz těchto bytových domů a bytů, to však prokáže až vyúčtování nákladů na energie za příští rok. Dohlížet a koordinovat takto rozsáhlou investiční akci města nebylo vždy snadné, ale dílo se podařilo. Významně jsme technicky zhodnotili majetek města a i dnešní pohled na Horní náměstí je příjemnější. Nyní tedy městu ještě zbývá opravit plochu náměstí tak, aby působilo důstojným dojmem a fungovalo jako náměstí, čili veřejný prostor v centru města, kde se lidi budou rádi přirozeně sdružovat a kde najdou místo k setkání i k příjemnému odpočinku.

Dita Výborová, starostka města

... více informací a foto v příloze ve formátu pdf

Vodolský Advent a Vánoce 2013

29.11.2013 10:44

Z nadílky kulturních a kulturně-společenských akcí, více informací najdete v příloze ve formatu pdf

Městská policie Odolena Voda

28.11.2013 12:44

Vážení spoluobčané,

 

v pondělní dne 25. listopadu jsem byla nucena rozvázat pracovní poměr s velitelem městské policie Odolena Voda. Zřejmě jste zaznamenali reportáže televizí, které velmi nevybíravě a s nádechem senzace informovaly o skutečnosti, která tomu předcházela. Ráda bych Vás ujistila o tom, že výkon činnosti městské policie Odolena Voda nebyl nijak ovlivněn touto jednou událostí. Městská policie vždy dohlížela na dodržování pořádku a zajišťovala bezpečnost v našem městě a bude tomu tak i nadále. Jednalo se o selhání jedince, který udělal chybu, kterou naštěstí nikoho nepoškodil a nikomu neublížil. Vedením městské policie byl od 26. listopadu pověřen současný strážník MěP p. Martin Zachata a to do doby, než bude vybrán nový velitel.

 

Pro mě osobně je však podstatné najít odpověď i na další otázku, kterou přinesla tato kauza – kde vzaly televizní štáby informaci o celé záležitosti? Vzhledem k faktu, že televize byla evidentně informována dřív než já, velitelka městské policie a statutární zástupce města, budu dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádat obě aktivní televize o informaci, kdo jim zprávu o celé záležitosti jako první poskytl.

 

Telefon na městskou policii je 734 154 451, mail: meu.policie@odolenavoda.cz, můj telefon je 731 519 203, mail: dita.vyborova@odolenavoda.cz. V případě dotazů či podnětů na zlepšení činnosti a práce městské policie nás neváhejte kontaktovat.

 

Přeji Vám všem klidné dny a příjemný nadcházející adventní čas.

 

Dita Výborová

starostka města

Zimní údržba města

26.11.2013 12:54

Pro občany města jsme připravili informaci o zimní údržbě města Odolena Voda. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu pdf.

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

21.11.2013 12:50

Nová MŠ a družina v areálu ZŠ

Proč to není snadné, když chce město postavit novou MŠ? No třeba i proto, že firmy, které se účastní soutěže o veřejnou zakázku, mezi sebou vedou velmi tvrdé konkurenční boje. Taková situace zřejmě nastala i v našem městě a do soutěže o veřejnou zakázku na stavbu MŠ a družinu se přihlásila firma, která neměla ani tak moc zájem o zakázku jako spíše o to, aby ze soutěže vyřadila svého velkého a nepříjemného konkurenta. A tak se stalo to, že firma, která v soutěži nabídla bezkonkurenčně nízkou cenu, pak s městem nekomunikovala, nereagovala na výzvy, prostě dělala mrtvého brouka. Dosáhla svého, její konkurent byl vyřazen, záměr splněn a fakt, že to odnese město zdržením a komplikací při stavbě MŠ byl nepodstatný.

Nyní tedy k faktům – zastupitelstvo města č. 7/2013 dne 13. listopadu schválilo v důsledku výše popsaného celkové náklady na realizaci investičního záměru na stavbu MŠ a družiny (celkem 20 mil. Kč včetně vybavení tříd, oplocení, venkovních úprav a úpravy asfaltového venkovního hřiště) a nyní je záležitostí rady města projednat a schválit smlouvu o dílo s druhou firmou v pořadí a tou je firma Marhold, a.s. Pokud Vám jméno firmy je povědomé, je to z toho důvodu, že firma již ve městě stavebně realizovala revitalizaci bytových domů na Horním náměstí. Jakmile bude smlouva o dílo schválena Radou města a podepsána, nic nebrání stavební firmě započít s výstavbou. Počítáme, že budova by měla přivítat první žáčky se začátkem školního roku v září 2014.

Dita Výborová, starostka

Informace

21.11.2013 12:48

Lokalita Za Humny – převod sítí

Město zahájilo svým rozhodnutím na zastupitelstvu města č. 7/2013 dne 13. listopadu proces převodu veřejného osvětlení a kanalizace v lokalitě Za Humny z dosavadního majitele a investora celé lokality firmy Bělozářka, s.r.o. na město Odolena Voda. Jakmile budou sítě převedeny a stanou se majetkem města, zajistíme provoz veřejného osvětlení. Míra zprovoznění veřejného osvětlení bude závislá na hustotě zastavěnosti v jednotlivých ulicích.

Komunikace

Město prozatím nepřevzalo místní komunikace a chodníky a stále jednáme s ing. Trochtou, jednatelem investorské firmy, o doložení všech podkladů potřebných k převodu. Město učinilo nabídku firmě Bělozářka na zajištění zimní údržby pomocí technických služeb města. Na tuto nabídku firma nereagovala. Převod komunikací by mělo projednat příští jednání zastupitelstva města.

Dita Výborová, starostka města

Informace o přípojkách na novou kanalizaci

21.11.2013 12:44

Rádi bychom občanů, kterých se tato investice týká, předali informace o technické a ekonomické stránce připojení kanalizační sítě a domovních čerpacích stanic. Více informací naleznete v přiloženém dokumentu.

|< 1 52 87 88 89 90 91 92 93 103 154 205 >|

Vítejte v Odoleně Vodě