Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1918 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 49 94 95 96 97 98 99 100 144 192 >|

První obnovený ročník Cykloturistického dne „O VODOLSKOU KAPKU“

30.5.2012 15:27

Sobotní ráno 12. května bylo pro Vodolskou kapku opravdu příznačné. Pršelo jen se lilo a v 7.00 hod. začaly přípravy akce. Déšť neustával, naopak zesiloval a někteří z nás začali váhat, zda akci nezrušíme. Více informací ...

Jaro nám dává kapky

30.5.2012 15:25

Koncem měsíce dubna bylo počasí poměrně teplé, avšak deštivé, které vydrželo i několik dní v květnu a to způsobilo rychlý růst travin. Technické služby započaly s údržbou městské zeleně po svátku práce. Ovšem zeleň rostla takovým tempem, že jsme s nasazením kompletní techniky a pracovníků jen těžko zvládali dostat město do přijatelného stavu. Sečení zelených ploch provádíme dle schváleného plánu prací. Posekat celé město nám trvá 15-16 pracovních dní a to nepočítám ty odlehlejší lokality, kterým se musíme též věnovat. Se sečením začínáme v Úžické ulici, dále pokračujeme přes Dolní náměstí směrem k sídlišti Cukrovar a Pod Tvrzí, poté kolem kostela na horní Vodolku , obě mateřské školy, základní školu, sportovní areál směrem na Dolínek a okruh končíme v Čenkově.

Z činnosti městské policie

30.5.2012 15:16

V poslední době jsem byl kontaktován obyvateli našeho města, kteří se mě dotazovali na změnu dopravního značení v ulici Nad Štolami a to v její části blíže ke Zlatkovu a já slíbil, že se k této záležitosti vyjádřím obšírněji.  Více informací ...

Město bude zveřejňovat smlouvy a výdaje

30.5.2012 15:07

Zdá se to být v usnesení Rady města velmi nenápadná věta, ale pro město znamená zcela revoluční počin. Rada města č. 7/2012 dne 9. května rozhodla, že počínaje červnem tohoto roku bude městský úřad na webu města zveřejňovat smlouvy s právnickými osobami a všechny výdaje města. Zveřejňování smluv s fyzickými osobami jsme projednali s Úřadem na ochranu osobních údajů a zveřejnit můžeme pouze ty, kde k tomu dá fyzická osoba souhlas.

Je to první krok k tomu, abychom občanům umožnili kontrolu nakládání s veřejnými prostředky. Chceme být transparentní a otevřenou radnicí a usnadnit lidem přístup k informacím, o které by jinak museli žádat dle zákona 106/1999 Sb. a platit správní poplatek.

Máme zájem o posílení důvěry občanů, a proto nabízíme transparentnost řídících procesů na městském úřadě a transparentnost nakládání s financemi města.

Dita Výborová, starostka města

Zastupitelstvo města NEROZHODLO ...

22.5.2012 12:01

... o zaslání důvodné námitky města Odolena Voda proti opatření obecné povahy, kterým se rozšiřují ochranná pásma letiště Vodochody.

Město řeší kapacitu základní školy

22.5.2012 05:59

Město Odolena Voda se zapojilo do aktivity starostů Středočeského kraje, kteří se sešli a pod vedením starosty obce Dolní Břežany p. Věslava Michalika se shodli na postupu při řešení středočeského problému s kapacitou základních škol.

Výhledem je možná realokace 1,5 mld. Kč z tzv. „měkkých“ dotačních titulů v základním školství do „tvrdých“ čili do investic. Pokud vláda ČR a poté parlament schválí toto přeskupení finančních prostředků, postoupí se tento požadavek Evropské unii a po schválení v Bruselu bude možné přes ROP Střední Čechy zažádat o dotaci na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda. Tento počin je v současné době jedinou reálnou možností, jak získat finanční prostředky k rozšíření základní školy. O průběhu Vás budeme na webu města dále informovat.

Ing. Dita Výborová
starostka města

Kontroly a čištění spalinových cest

21.5.2012 15:32

Firma KROS spol. s r.o. nabízí pro obyvatele města za zvýhodněnou cenu provedení kontroly a čištění spalinových cest.

Kontrola a čištění bude probíhat v termínu od 28. 5. do 2. 6. 2012.

V případě, že o tuto akci budete mít zájem, je možné si tuto službu objednat na Podatelně Městského úřadu, Dolní nám. 24, Odolena Voda.

Dětské rybářské závody

21.5.2012 13:00


Místní organizace Českého rybářského svazu Odolena Voda zve všechny děti na Dětské rybářské závody, které se konají  v pondělí 28.května 2012 od 16.00 hodin na rybníčku Kovárna v Dolínku.

Kdo má svůj prut, ať si ho vezme s sebou. Můžeme nabídnout pouze omezené množství prutů k zapůjčení.
Závodit se bude v technice na plavanou. Občerstvení pro děti je zajištěno. Při závodech za děti ručí dospělý.

Akce se koná za podpory města Odolena Voda.

Dovolíme zahraničním firmám zamořit naše spodní vody, které pijeme?

21.5.2012 09:45

Zahraniční firmy mají zájem v České republice těžit zemní plyn metodou hydraulického štěpení hornin. Při této metodě je do narušené horniny v hloubce 1,5 - 2 km vháněna kapalina s množstvím chemických přísad, které jsou zdraví škodlivé, jedovaté a mohou být karcinogenní. Kapalina následně vytlačuje k povrchu země zemní plyn. Tato metoda s sebou přináší riziko zamoření spodních vod, které se následně používají k produkci pitné vody. Koalice Stop HF usiluje o zastavení průzkumu metodou hydraulického štěpení v celé ČR. Pomoci této aktivitě může podpora samospráv a občanů. Petici, kterou občané mohou podpořit Koalici stop HF, můžete podepsat v podatelně Městského úřadu Odolena Voda v běžných otevíracích hodinách.

A K C E "Sousedé se baví v Dolním Povltaví".

16.5.2012 11:30

V rámci sportovné-společenských akcí, které by neměli ujít vaší pozornosti je setkání v rámci odbcí Dolního Povltaví  ...

|< 1 49 94 95 96 97 98 99 100 144 192 >|

Vítejte v Odoleně Vodě