Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1986 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 51 94 95 96 97 98 99 100 150 199 >|

Změna cen vodného a stočného v našem městě

2.1.2013 12:56

Na základě rozhodnutí představenstva  společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 29.11.2012 Vám oznamujeme, že s účinností od 1.1.2013 dochází ke zvýšení cen vodného a stočného takto:

Ceny vody a stočného v Kč / m3 bez DPH                            2013                      2012

Voda pitná a užitková                                                                  43,90                     42,70

Voda odkanalizovaná                                                                   32,30                     31,40

 

K těmto cenám bude připočtena DPH, jejíž výše od 1.1.2013 stále není schválena.

Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s., budou ceny v nové výši účtovány od 1.1.2013. Odebrané množství vody se rozdělí podle poměru dní v jednotlivých obdobích a znásobí se platnou cenou v daném kalendářním období.

 

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva VKM, a.s.

 

 

Novoroční přání starostky města

2.1.2013 12:23

Vážení a milí spoluobčané,

rok se s rokem sešel a my stojíme opět na prahu toho nového, který je v kalendáři nadepsán čtyřčíslím 2013.

 

Dovolte mi v následujících řádcích stručně zrekapitulovat uplynulý rok ve městě. Řešili jsme mimo jiné několik větších investičních akcí, jako byla stavba nové mateřské školy či revitalizace bytových domů na Horním náměstí nebo pokračující proces tvorby nového územního plánu. Za vydatné pomoci komisí Rady města a spolků a sdružení ve městě jsme uspořádali několik pěkných kulturních a společenských akcí, jako byly například Pochod o Vodolskou kapku, Den pro Vodolku, Odolena Voda v rytmu první republiky, Vánoční trhy a další. Pomocí městské policie dohlížíme nad bezpečností a pořádkem ve městě, Technické služby města zajišťují opravy chodníků, komunikací či letní a zimní údržbu města. Město provozuje knihovnu, sdružuje a podporuje spolky, sdružení, kroužky a sportovní oddíly.

Není toho málo na pětitisícové městečko. Někdy se i něco úplně nepodaří, ráda bych Vás však ujistila, že vše se snažíme dělat, jak nejlépe to jen lze.

 

Přála bych Vám i sobě, a to nejen do nového roku, aby se nám všem v našem společném městě dobře žilo, abychom zde našli v rámci možností malého města u Prahy příležitosti ke sportu, kultuře, vzdělání, setkávání, trávení volného času, zkrátka dobrou základnu pro naše rodiny. Přála bych nám všem, abychom se nejen v našem městě a nejen v novém roce, k sobě navzájem chovali s úctou a respektem, aby nám nezmizely ze životů hodnoty jako tolerance, upřímnost, otevřenost, velkorysost, zájem pomáhat a sdílet.

 

A jaký bude rok 2013 pro naše město? Pevně věřím, že bude štědrý, klidný a radostný. Vynasnažíme se, abychom k příjemnému životu v našem městě přispěli i našimi rozhodnutími a silami.

 

Milí spoluobčané, do nového roku přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví, mnoho úspěchů v práci či studiu a především štěstí a spokojenost v osobním životě.

 

Dita Výborová, starostka města

 

POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 7-2012 dne 12. 12. 2012

6.12.2012 08:09

P O Z V Á N K A

Na  Veřejné  ZASEDÁNÍ   ZASTUPITELSTVA  MĚSTA   ODOLENA  VODA  č.  7 / 2012,  které  se  koná ve středu 12. prosince 2012  od  17.00  hodin  v sále  Klubu  AERO  Odolena  Voda

PROGRAM 

Investiční a provozní záměry města pro roky 2013 – 2015

28.11.2012 17:46

Zastupitelstvo města č. 6/2012 ze dne 21. listopadu 2012 schválilo investiční a provozní záměry města Odolena Voda pro roky  2013 – 2015.

Dokument ZDE

Pozvánka na vánoční trhy v Odoleně Vodě

27.11.2012 12:06

Přijďte si v neděli 2. prosince 2012 od 10 do 18 hodin na Horní náměstí nakoupit dárky pro své blízké, přijďte se svátečně naladit!

Ze života Městské policie

26.11.2012 13:05

|< 1 51 94 95 96 97 98 99 100 150 199 >|

Vítejte v Odoleně Vodě