Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Archiv novinek

Filtr a vyhledávání

Nalezeno 1986 záznamů.

Možnosti řazení
|< 1 51 95 96 97 98 99 100 101 150 199 >|

Staňte se občanem Odoleny Vody a přihlaste se k pobytu v našem městě.

26.11.2012 13:04

Staňte se občanem Odoleny Vody a přihlaste se k pobytu v našem městě.

 

Peníze obcím se rozdělují právě podle počtu obyvatel.  Z Vašich daní se pak staví třeba tunel Blanka a ne chodník před Vaším domem!

 

Zavolejte 283 116 427 a vše ostatní zajistíme. Děkujeme

Upozornění pro občany, kteří do dnešního dne nezaplatili místní poplatky

26.11.2012 12:30

Upozornění pro občany, kteří do dnešního dne nezaplatili místní poplatky

 

Správní odbor Městského úřadu Odolena Voda odeslal v měsíci listopadu 2012 celkem 952 vyrozumění o výši nedoplatku vedeném pro místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012.

 

 Vyzýváme tímto všechny občany, kteří tento poplatek opomněli zaplatit, aby tak učinili nejpozději do 15. 12. 2012. V případě úhrady v tomto termínu jim nebude účtováno navýšení poplatku, který městský úřad může zvýšit až na trojnásobek.

 

Pro informaci uvádíme další postup v případě nezaplacení tohoto poplatku:

•          pokud dlužník nedoplatek neuhradí ve stanoveném termínu, bude mu vystaven platební výměr, kterým je poplatek v souladu s obecně závaznou vyhláškou města, článek 33, navýšen o jedno až trojnásobek.

 Za rok 2011 bylo vydáno a odesláno 324 platebních výměrů včetně zvýšení poplatku, které je jeho příslušenstvím.

•          Pokud  dlužník neuhradí dlužnou částku v termínu a výši stanoveném  platebním výměrem, je pohledávka předána k vymáhání exekutorské firmě. V tomto případě se celková částka navyšuje o náklady exekutorského řízení.

 

Věříme, že všichni, kteří nedopatřením místní poplatek neuhradili, na tuto výzvu zareagují tím, že využijí možnosti úhrady bez navýšení. 

 

Všem  občanům, kteří  poplatky platí řádně a včas, tímto děkujeme a přejeme klidné prožití vánočních svátků.

 Romana Duranová, vedoucí správního odboru

Informace o mateřské škole Odolena Voda

23.10.2012 11:54

Informace o mateřské škole

Ráda bych Vás informovala o situaci s výstavbou nové mateřské školy v našem městě. Zastupitelstvo města č. 5/2012 ze dne 24.9.2012 schválilo investiční záměr přestavby a rekolaudace bytového domu Lidická 224 na 2 třídy mateřské školy. Původní záměr na stavbu mateřské školy Pod Tvrzí nebyl zrušen, bude se dále jednat o jeho realizaci.

 Mateřská škola Pod Tvrzí

Záměr výstavby nové mateřské školy Pod Tvrzí bude znovu projednávat Zastupitelstvo města v listopadu. Rozhodnout by se mělo o tom, zda postavit školku jinde, jakou a s jakou kapacitou. Trvat na stavbě na původním pozemku Pod Tvrzí s projektem, který má město v současné době k dispozici, se zdá z pohledu zákona o veřejných zakázkách a z pohledu ekonomické stránky jako velmi obtížné a nákladné. K tématu výstavby MŠ již bylo napsáno mnoho slov (Odolen 4/2012, Odolen 7-8/2012) Městu se nedaří zrealizovat tento investiční záměr z důvodů kombinace několika nepříznivých faktorů. Ale stále trvá zájem města školku pro děti našich občanů postavit. Otázkou pro jednání Zastupitelstva města bude kde, jakou a jak velkou.

 Mateřská škola Lidická 224

Jak jsem již psala, ZM schválilo investiční záměr na přestavbu bytového domu v Lidické 224 na 2 třídy mateřské školky. Tento městský bytový dům se 4 bytovými jednotkami je v současné době prázdný, ve velmi špatném technickém stavu. Po rekonstrukci jsou okna a rozvody tepla, vše ostatní vyžaduje zásadní opravy. Rekonstrukce by tedy byla nutná v každém případě. Nyní, v polovině září, již máme vítěze poptávkového řízení na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci domu na MŠ, za 99 300 Kč ji bude vyhotovovat ing. Milan Grubauer. Jakmile bude město mít rozpočet na rekonstrukci, Zastupitelstvo města projedná finanční požadavky na akci, schválí finance do rozpočtu a budeme moci začít rekonstruovat. Zároveň budeme vypisovat zakázku na nábytek, budeme stavět oplocení, hrací prvky na zahradě a parkovací místa.

Přála bych si, abychom novou školku mohli pro děti otevřít už v první polovině příštího roku.

Dita Výborová, starostka města

 

Pozvánka pro občany - kandidát na prezidenta

15.10.2012 13:16

Pozvánka na setkání s kandidátem na prezidenta panem Janem Fischerem

Vážení občané, srdečně Vás zveme na setkání s kandidátem na prezidenta České republiky panem Janem Fischerem, které se bude konat ve středu dne 24. října 2012 od 13:00 hodin v Klubu Aero

 

 

Pozvání na setkání se starostkou a místostarostou

15.10.2012 10:34

Vážení občané,

srdečně Vás zveme na setkání se starostkou města Ditou Výborovou a místostarostou města Karlem Philippem, které se koná ve středu 17.10.2012 od 18,00 hodin v Klubu Aero. Přijďte se nás zeptat na to, co Vás zajímá, rádi Vám zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

 Jste srdečně zváni, těšíme se na viděnou

 Dita Výborová, starostka města

|< 1 51 95 96 97 98 99 100 101 150 199 >|

Vítejte v Odoleně Vodě