Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Vedení města informuje - červenec 2012

5.7.2012 13:33

Město řeší mimo jiné ...

Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme také na:

  • přípravě inventarizace a finanční kontroly v souvislosti s předáním funkce od 1. srpna nově jmenované ředitelce ZŠ Odolena Voda Mgr. Ivaně Ullmannové
  • předání správy bytů a nebytových prostorů nové správcovské firmě Klokoč, s.r.o.
  • dohodě města s firmou Vodárny Kladno-Mělník, a.s. na doodkanalizování města a rozšíření kapacity ČOV
  • architektonické studii na revitalizaci Dolního náměstí
  • finalizujeme znění nájemní smlouvy sportovního areálu města Odolena Voda a přilehlého bufetu Domeček
  • řešení majetkových nesouladů města (tesko domeček u lékárny, pozemky pod bytovými domy ul. Seifertova, rybářská bašta u rybníka v Čenkově, odstranění opuštěné dřevěné stavby (obchod) v ulici Revoluční atd.)
  • možnostech zajištění financí na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda a na posouzení technických možností ke zvýšení kapacity ZŠ
  • opětovném zveřejnění veřejné zakázky na stavbu nové MŠ v lokalitě Pod Tvrzí

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě