Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Z činnosti Městské policie Odolena Voda

9.7.2012 10:08

Vážení spoluobčané, opět nám utekl další měsíc a my máme opět kus práce za sebou. Pokud Vás mám informovat o činnosti MěP za měsíc červen, tak se musím zmínit o plném rozjetí všech bodů veřejnoprávních smluv s okolními obcemi. Pouze připomínám, že v současné době máme podepsány a řádně plníme smlouvy s obcemi Úžice, Kopeč, Netřeba, Postřižín, Veliká Ves a samozřejmě naše kmenové město Odolena Voda. Ve všech těchto obcích provádíme na základě dohodnutých rozsahových hodin činnost a to jednak ve věci veřejného pořádku, ale také na úseku silniční dopravy. Je mi jasné, že některá opatření jsou pro obyvatele méně oblíbená, ale bohužel s tímto faktem se musíme smířit.

Souhrnné cvičení složek ZS, policie, letiště Vodochody.

Dále bych Vás chtěl informovat o tom, že dne 19. 6. 2012 bylo v prostorách letiště Vodochody provedeno rozsáhlé souhrnné cvičení mezi složkami IZS, PČR a provozem Letiště Vodochody, kterého se účastnili složky PČR včetně zásahové jednotky, HZS letiště Vodochody, společnost SSI, MěP Odolena Voda. Námětové cvičení mělo za úkol prověřit naší souhru a secvičenost s ostatními složkami v krizových situacích, jako námět výše jmenovaného cvičení byl fingovaný únos letadla a jeho následné přistání na letišti Vodochody. Průběh celého cvičení dopadl nad očekávání dobře a i díky tomuto cvičení jsme se přesvědčili o tom, že jsme schopni takovéto situace zvládnout. Ale abych nás jen nepřechválil tak jak jinde, tak i u nás je neustáleno zlepšovat a to na všech úrovních prověřovaných složek. Kromě tohoto velkého cvičení jsme se zúčastnili také dětských dnů v obcích Postřižín, Odolena Voda a Úžice, dle reakcí účastníků si dovoluji říct, že jsme se těchto úkolů zhostili odpovědně a precizně. Strážníkům, kteří vzorně reprezentovali naší MěP v daných obcích mnohokrát děkuji. Taktéž jsme byly oporou při pořádání historického dne v Odolena Vodě, kde jsme strávili krásný den v přítomnosti nádechu dějin našeho města.

Co nás trápí?

Bohužel v našem městě není vše takové, jak bychom si to přáli. V současné době nás velice trápí ukládání odpadků a starých věcí v blízkosti míst pro kontejnery. Jak můžete vidět na pořízené fotografii i přes neustálé urgence a upozorňování si někteří občané pletou tato místa s žumpou, a nebo se skládkou. Pro ukládání takového odpadu jsou v našem městě zařízeni v technických službách v dolní části Odolena Vody a to přímo ve sběrném dvoře. Nezodpovědné chování některých občanů i přes veškeré možnosti a upozornění považuji za hrubé hulvátství, naprostou ignoraci a bezohlednost vybraných jedinců v našem městě. Pokud je někdo natolik líný, že při průjezdu městem se nemůže zastavit ve sběrném dvoře se svým odpadem, tak doporučuji nechť se odstěhuje tam, kde mu to budou tolerovat. Zde ovšem MěP již podnikla kroky k zamezení hromadění těchto skládek, díky naší záznamové technice o které jsem Vás již informoval v minulých číslech se nám podařilo identifikovat a následně předat k řešení první provinilce a mohu Vám slíbit, že trest, jenž jim bude vyměřen nebude malý. Nechci ovšem jenom vytýkat a vše házet do jednoho pytle. Výjimkou jsou ovšem lidé, kteří ze zdravotních, nebo jiných pochopitelných důvodů nemohou sami odpad odvézt. Zde ovšem existuje také možnost. Stačí zavolat do technických služeb města Odolena Vody a zde se domluvit na odvozu odpadu do sběrného dvora. Zaměstnanci TS Vám velice rádi vyjdou vstříc. Další věc, která nás trápí je rušení nočního klidu především v lokalitě Horní Náměstí, kde se nám v pozdních večerních hodinách scházejí především mladí lidé. I zde jsme několikrát apelovali na strůjce těchto problémů, aby se nám zde nezdržovali ve večerních hodinách, bohužel marně. Často jsem byl informován, že se situace mnoho nezměnila. Na základě těchto informací se MěP rozhodla k nulové toleranci vůči těmto osobám a budou náležitě trestáni. V případě, že se nedovoláte na MěP Odolena Voda neprodleně informujte PČR na tel. čísle 158. A co vzkázat těm, kterým činí radost, že se slušní lidé nemohou vyspat? Jen pro informovanost slušných občanů, do těchto prostor byl již nainstalován sledovací systém, který bude pravidelně vyhodnocován a hříšníci budou potrestáni.

Patrik Kolbábek, velitel Městské policie Odolena Voda


Vítejte v Odoleně Vodě