Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Město řeší kapacitu základní školy - 7/2012

9.7.2012 10:31

Město řeší kapacitu základní školy

Město Odolena Voda se zapojilo do aktivity starostů obcí Středočeského kraje, kteří se sešli a pod vedením starosty obce Dolní Břežany p. Věslava Michalika se shodli na postupu při řešení středočeského problému s kapacitou základních škol. Výhledem je možná realokace 1,5 mld. Kč z tzv. „měkkých“ dotačních titulů ve školství do „tvrdých“ čili do investic. Pokud vláda ČR a poté parlament schválí toto přeskupení finančních prostředků, postoupí se požadavek Evropské unii a po schválení v Bruselu bude možné přes ROP Střední Čechy zažádat o dotaci na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda. Tento počin je v současné době jedinou reálnou možností, jak získat finanční prostředky k rozšíření základní školy. Více informací k tomuto tématu naleznete na www.mas.ricansko.eu / Kolaps kapacity škol - rokování starostů.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě