Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dočká se snad město supermarketu?

9.7.2012 10:34

Dočká se snad město supermarketu?

Mnoho občanů města se mě ptá na důvody, proč zde nemáme, jako jiná stejně velká města, nějaký supermarket. Lidé po této službě volají, město má zájem přitáhnout řetězce, ale prozatím se nedaří.
Jak zřejmě všichni již víme, ustoupil řetězec Penny Market od stavby supermarketu v našem městě. Vedení města o tomto rozhodnutí informoval koncem loňského roku zástupce vedení řetězce a rozhodnutí zdůvodnil nedostatečnou kupní sílou, nevhodně zvoleným umístěním obchodu a změnou ve vedení společnosti. Dřívější projekt na stavbu řetězce LIDL je pozastaven z důvodu požadavku firmy Čeps na vyztužení sloupů vysokého vedení, které by na své náklady měl zajistit LIDL.

Po těchto dvou neúspěšných projektech se však zdá, že se ve městě pokusí další řetězec vybudovat svůj obchod. Realizační firma prozatím nechce prozradit název řetězce, ale z projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o Tesco. Tento obchod by měl stát v proluce mezi firmou Pharma Nord a ulicí K Šálku. Zastupitelstvo města Odolena Voda č. 7/2011 dne 14.12.2011schválilo investiční záměr firmy Eslot, s.r.o., která předložila městu záměr na stavbu a nyní firma žádá o souhlas města s územním řízením pro stavbu. Dle informace zástupce firmy Eslot, s.r.o. by v ideálním případě měla začít stavba začátkem příštího roku. Ráda bych Vás ujistila, že město stavebníkovi vyjde vstříc a podpoří brzkou realizaci této prodejny. Doufejme, že se tentokrát poštěstí.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě