Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Za kulturou na facebookový profil kulturní komise

11.7.2012 09:51

Koncem června spatřil světlo světa facebookový profil zaměřený na činnost Kulturní komise Rady města Odolena Voda, prezentaci jí pořádaných nebo spolupořádaných akcí a s tím spojené glosování zajímavých kulturních a kulturně-společenských aktivit našeho města a jeho blízkého okolí. Připojte se, sdílejte, komentujte.

Vážení pravidelní i náhodní návštěvníci městských internetových stránek!

Když jsem zkraje tohoto roku požádal jménem kulturní komise radu města o souhlas se zřízením facebookového profilu, samozřejmě jsem nepředpokládal, že budeme první kulturní komisí, kterou něco podobného napadlo. (Ostatně, snahy našich „rezortních“ kolegů z jiných koutů Čech, Moravy a Slezska lze na facebooku poměrně snadno dohledat již delší dobu.) V rámci Města (města s velkým „M“, tedy instituce, nikoliv obecního společenství) to nicméně vypadalo reálně. Jenže... Když pominu realizaci (zhmotnění nápadu), „spuštěním“ facebooku města se už jedna ze zimních rad na přelomu roku 2010/2011 zabývala. (Všiml jsem si toho při své přípravě na červnové zastupitelstvo.) Nezbývá než smeknout. Já si vždycky cenil nápadů, a možná i o něco více než vlastního následného uskutečňování.

Ať tak či tak, facebookový profil kulturní komise je zkrátka na světě. A my, její členové, se budeme snažit, abyste na něm nacházeli co nejvíce informací o námi připravovaných či spolupřipravovaných akcích. Samozřejmě nebudou chybět ani ohlédnutí za akcemi, které se již uskutečnily. Navíc se s vámi rádi podělíme o pozvánky na zajímavé kulturní a kulturně společenské aktivity Čenkova, Dolínku, Vodolky i blízkého okolí, stejně jako o výpravy za zajímavými historickými událostmi našeho města.

Budeme vděčni, když občas na profil kulturní komise jedním okem mrknete. A ještě více budeme potěšeni, když při své návštěvě připojíte svůj postřeh, názor, ale také vyjádříte nesouhlas či výhradu.

Děkujeme.

Za všechny z Kulturní komise Rady města Odolena Voda

Roman Straka
E-mail: kulturnikomise@odolenavoda.cz


Vítejte v Odoleně Vodě