Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Navštivte rodný dům Vítězslava Hálka v Dolínku

11.7.2012 10:10

Navštivte místo, kde se 5. dubna 1835 narodil a první čtyři roky svého života prožil český spisovatel Vítězslav Hálek. Přijďte si prohlédnout expozici, jejíž součástí je také soubor dokumentů a obrazových materiálů seznamující s básníkovým životem a díle. Otevřeno celoročně v sobotu od 13.00 do 16.00 hodin, od června do září také v neděli od 13.00 do 16.00 hodin. Ve všední dny rodný dům zpřístupníme po předchozí dohodě skupinovým návštěvám (minimálně 10 osob). O svátcích zavřeno.

Pamětní deska na čelním štítu domu byla odhalena 29. června 1878. V roce 1900 dům zakoupili členové Čtenářsko-zábavního spolku Hálek z Prahy a v jejich majetku zůstal až do nedobrovolného zániku spolku v roce 1951. Na počátku 60. let minulého století prošel Hálkův dm stavebními úpravami, po jejichž dokončení byl 10. listopadu 1963 slavnostně otevřen Památník Vítězslava Hálka. Od 31. prosince 1972 našla pod střechou rodného domu své místo pobočka Městské knihovny v Odoleně Vodě, která zde působí dodnes. Rodný dům je památkou zapsanou v seznamu nemovitých kulturních památek.

Otevřeno
Celoročně v sobotu od 13.00 do 16.0 hodin (spolu s pobočkou Městské knihovny v Odoleně Vodě).
Od června do září také v neděli od 13.00 do 16.00 hodin.
Ve všední dny pouze po předchozí dohodě (minimálně 10 osob).
Rodným domem vás rádi provedou a krátký výklad poskytnou členové Kulturní komise Rady města Odolena Voda.
O svátcích zavřeno. 

Kontakt
E-mail: kulturnikomise@odolenavoda.cz, podatelna.meu@odolenavoda.cz

Tel.: 283 116 411 (Podatelna a Informační centrum Městského úřadu Odolena Voda), 728 709 154 (Kulturní komise Rady města odolena Voda).

Spolu s řadou pohlednic, publikací a dalších materiálů si z rodného domu můžete odnést i turistickou známku č. 1422 „Odolena Voda, Vítězslav Hálek v Dolínku“.

Srdečně zveme!

Za Kulturní komisi Rady města Odolena Voda
Roman Straka, předseda
E-mail: kulturnikomise@odolenavoda.cz


Vítejte v Odoleně Vodě