Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

RWE spustilo ve městě novou kogenerační jednotku

2.8.2012 23:09

Koncem července se u kotelny V Malém Háji sešli zástupci města a firmy RWE, aby zde slavnostně uvedli do provozu novou kogenerační jednotku na výrobu elektrické energie a tepla

Koncem července se u kotelny V Malém Háji sešli zástupci města a firmy RWE, aby zde slavnostně uvedli do provozu novou kogenerační jednotku na výrobu elektrické energie a tepla.

Město touto spoluprací deklarovalo svůj zájem o podporu při zavádění úsporných a ekologických řešení a ocenilo dobrou spolupráci s lídrem v oblasti energetiky na českém trhu. Městu z této budou vyplývat ekologické výhody v podobě nižší zátěže emisemi CO2. Zároveň má město i díky této investici téměř kompletně zrekonstruovanou teplárenskou soustavu a bude moci zajistit občanům spolehlivé dodávky tepla za přijatelnou cenu.

  • Investice do kogenereační jednotky přesáhla 30 milionů korun
  • Technologie disponuje tepelným výkonem 1 709 MW a elektrickým výkonem 1 560 kW
  • Investice RWE do centrálního zásobování teplem v Odoleně Vodě již dosáhla celkové částky 100 milionů korun

Novou kogenerační jednotku využívá teplárenská soustava města Odolena Voda. V rámci rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem ji zainventovala a instalovala společnost KA Contracting ze skupiny RWE, která pro město provozuje tepelné hospodářství na klíč.

Kogenerace je moderním, vysoce účinným a zároveň ekologickým způsobem výroby elektřiny. Při procesu kogenerace je smysluplně využito odpadní teplo, jež při výrobě elektřiny vzniká a je použito pro ohřev teplé užitkové vody a pro rozvod tepla. Vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %,  snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí CO2. Podpora kogenerace včetně výkupu elektrické energie je zajištěna zákonem.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě