Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Revitalizace městských bytových domů na Horním náměstí

10.9.2012 09:58

Dne 10.8.2012 byla oběma smluvními stranami podepsána Smlouva o dílo na rekonstrukci městských bytových domů bloku A a bloku B na Horním náměstí s vítězem veřejné zakázky firmou Marhold a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2, v objemu 20 mil. Kč bez DPH.

Dne 10.8.2012 byla oběma smluvními stranami podepsána Smlouva o dílo na rekonstrukci městských bytových domů bloku A a bloku B na Horním náměstí s vítězem veřejné zakázky firmou Marhold a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice 2, v objemu 20 mil. Kč bez DPH. Jedná se o zásadní investiční akci města Odolena Voda, kterou město mělo v plánu několik let. Jsem velmi potěšena, že jsme úspěšně udělali všechny potřebné kroky vedoucí k realizaci díla. Nájemníci v těchto bytových domech již byli o akci informováni, zajistili jsme potřebnou součinnost při výměně oken a výkladních skříní a nyní, začátkem měsíce září úřad předal staveniště realizační firmě. Práce by dle schváleného harmonogramu měly probíhat nejdéle do července 2013 se zimní přestávkou. Do konce letošního roku by měla být opravena střecha na obou blocích a vyměněna okna a provedeno zateplení na bloku A (č.p. 247-250). Začátkem příštího roku by měla být vyměněna okna a provedeno zateplení bloku B (č.p. 252-255). Doba trvání celé rekonstrukce bude hodně záležet na počasí, ale do poloviny příštího roku by měly být práce ukončeny. Věřím, že se celou investiční akci města podaří zrealizovat tak, aby jak město, tak nájemníci v bytových domech byli spokojeni s kvalitou a průběhem prací. Ve druhé polovině příštího roku budeme moci dílo zhodnotit.

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě