Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Informace o mateřské škole Odolena Voda

23.10.2012 11:54

Informace o mateřské škole

Ráda bych Vás informovala o situaci s výstavbou nové mateřské školy v našem městě. Zastupitelstvo města č. 5/2012 ze dne 24.9.2012 schválilo investiční záměr přestavby a rekolaudace bytového domu Lidická 224 na 2 třídy mateřské školy. Původní záměr na stavbu mateřské školy Pod Tvrzí nebyl zrušen, bude se dále jednat o jeho realizaci.

 Mateřská škola Pod Tvrzí

Záměr výstavby nové mateřské školy Pod Tvrzí bude znovu projednávat Zastupitelstvo města v listopadu. Rozhodnout by se mělo o tom, zda postavit školku jinde, jakou a s jakou kapacitou. Trvat na stavbě na původním pozemku Pod Tvrzí s projektem, který má město v současné době k dispozici, se zdá z pohledu zákona o veřejných zakázkách a z pohledu ekonomické stránky jako velmi obtížné a nákladné. K tématu výstavby MŠ již bylo napsáno mnoho slov (Odolen 4/2012, Odolen 7-8/2012) Městu se nedaří zrealizovat tento investiční záměr z důvodů kombinace několika nepříznivých faktorů. Ale stále trvá zájem města školku pro děti našich občanů postavit. Otázkou pro jednání Zastupitelstva města bude kde, jakou a jak velkou.

 Mateřská škola Lidická 224

Jak jsem již psala, ZM schválilo investiční záměr na přestavbu bytového domu v Lidické 224 na 2 třídy mateřské školky. Tento městský bytový dům se 4 bytovými jednotkami je v současné době prázdný, ve velmi špatném technickém stavu. Po rekonstrukci jsou okna a rozvody tepla, vše ostatní vyžaduje zásadní opravy. Rekonstrukce by tedy byla nutná v každém případě. Nyní, v polovině září, již máme vítěze poptávkového řízení na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci domu na MŠ, za 99 300 Kč ji bude vyhotovovat ing. Milan Grubauer. Jakmile bude město mít rozpočet na rekonstrukci, Zastupitelstvo města projedná finanční požadavky na akci, schválí finance do rozpočtu a budeme moci začít rekonstruovat. Zároveň budeme vypisovat zakázku na nábytek, budeme stavět oplocení, hrací prvky na zahradě a parkovací místa.

Přála bych si, abychom novou školku mohli pro děti otevřít už v první polovině příštího roku.

Dita Výborová, starostka města

 


Vítejte v Odoleně Vodě