Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Upozornění pro občany, kteří do dnešního dne nezaplatili místní poplatky

26.11.2012 12:30

Upozornění pro občany, kteří do dnešního dne nezaplatili místní poplatky

 

Správní odbor Městského úřadu Odolena Voda odeslal v měsíci listopadu 2012 celkem 952 vyrozumění o výši nedoplatku vedeném pro místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2012.

 

 Vyzýváme tímto všechny občany, kteří tento poplatek opomněli zaplatit, aby tak učinili nejpozději do 15. 12. 2012. V případě úhrady v tomto termínu jim nebude účtováno navýšení poplatku, který městský úřad může zvýšit až na trojnásobek.

 

Pro informaci uvádíme další postup v případě nezaplacení tohoto poplatku:

•          pokud dlužník nedoplatek neuhradí ve stanoveném termínu, bude mu vystaven platební výměr, kterým je poplatek v souladu s obecně závaznou vyhláškou města, článek 33, navýšen o jedno až trojnásobek.

 Za rok 2011 bylo vydáno a odesláno 324 platebních výměrů včetně zvýšení poplatku, které je jeho příslušenstvím.

•          Pokud  dlužník neuhradí dlužnou částku v termínu a výši stanoveném  platebním výměrem, je pohledávka předána k vymáhání exekutorské firmě. V tomto případě se celková částka navyšuje o náklady exekutorského řízení.

 

Věříme, že všichni, kteří nedopatřením místní poplatek neuhradili, na tuto výzvu zareagují tím, že využijí možnosti úhrady bez navýšení. 

 

Všem  občanům, kteří  poplatky platí řádně a včas, tímto děkujeme a přejeme klidné prožití vánočních svátků.

 Romana Duranová, vedoucí správního odboru


Vítejte v Odoleně Vodě