Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Novoroční přání starostky města

2.1.2013 12:23

Vážení a milí spoluobčané,

rok se s rokem sešel a my stojíme opět na prahu toho nového, který je v kalendáři nadepsán čtyřčíslím 2013.

 

Dovolte mi v následujících řádcích stručně zrekapitulovat uplynulý rok ve městě. Řešili jsme mimo jiné několik větších investičních akcí, jako byla stavba nové mateřské školy či revitalizace bytových domů na Horním náměstí nebo pokračující proces tvorby nového územního plánu. Za vydatné pomoci komisí Rady města a spolků a sdružení ve městě jsme uspořádali několik pěkných kulturních a společenských akcí, jako byly například Pochod o Vodolskou kapku, Den pro Vodolku, Odolena Voda v rytmu první republiky, Vánoční trhy a další. Pomocí městské policie dohlížíme nad bezpečností a pořádkem ve městě, Technické služby města zajišťují opravy chodníků, komunikací či letní a zimní údržbu města. Město provozuje knihovnu, sdružuje a podporuje spolky, sdružení, kroužky a sportovní oddíly.

Není toho málo na pětitisícové městečko. Někdy se i něco úplně nepodaří, ráda bych Vás však ujistila, že vše se snažíme dělat, jak nejlépe to jen lze.

 

Přála bych Vám i sobě, a to nejen do nového roku, aby se nám všem v našem společném městě dobře žilo, abychom zde našli v rámci možností malého města u Prahy příležitosti ke sportu, kultuře, vzdělání, setkávání, trávení volného času, zkrátka dobrou základnu pro naše rodiny. Přála bych nám všem, abychom se nejen v našem městě a nejen v novém roce, k sobě navzájem chovali s úctou a respektem, aby nám nezmizely ze životů hodnoty jako tolerance, upřímnost, otevřenost, velkorysost, zájem pomáhat a sdílet.

 

A jaký bude rok 2013 pro naše město? Pevně věřím, že bude štědrý, klidný a radostný. Vynasnažíme se, abychom k příjemnému životu v našem městě přispěli i našimi rozhodnutími a silami.

 

Milí spoluobčané, do nového roku přeji Vám i Vašim blízkým pevné zdraví, mnoho úspěchů v práci či studiu a především štěstí a spokojenost v osobním životě.

 

Dita Výborová, starostka města

 


Vítejte v Odoleně Vodě