Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dovolte mi krátkou rekapitulaci uplynulého roku z pohledu práce, kterou jsme odvedli.

2.1.2013 12:26

Dovolte mi krátkou rekapitulaci uplynulého roku z pohledu práce, kterou jsme odvedli.

- zveřejňujeme smlouvy města a všechny výdaje města na webových stránkách

- probíhá dlouho plánovaná revitalizace bytových domů na Horním náměstí

- naše město se stalo 4. městem s vlastním platidlem – Vodolským dukátem

- začali jsme realizovat první kroky v opravě a rekolaudaci bytového domu v Lidické ulici č.p. 224 na mateřskou školu pro 32 dětí

Zastupitelstvo města zrušilo investiční akci na stavbu nové MŠ v areálu Pod Tvrzí pro 100 dětí  a schválilo záměr města na stacvbu nové MŠ v areálu základní školy pro 50 dětí

- Zastupitelstvo města schválilo Plán oprav a investic města pro roky 2013 - 2015

- Rada města schválila koncepci oprav 22 dětských hřišť na území města výhledově do roku 2014 s celkovým finančním objemem oprav kolem 1 mil. Kč.

- Technické služby města opravily a dovybavily dětská hřiště Pod Tvrzí, Seifertova, Větrná, Dolní nám, U Radnice, Revoluční

- Technické služby města opravily chodníky - v ulici U Lékárny, v ulici Květnová kolem Pivovarského sklípku, u pošty

- v lednu byl otevřen a v květnu slavnostně požehnán pražským pomocným biskupem denní stacionář, který v městských prostorách provozuje Farní charita Neratovice

- otevřeli jsme novou podatelnu, pokladnu a informační centrum městského úřadu

- v září vyšla městská publikace o Vítězslavovi Hálkovi z pera autorky dr. Aleny Švandové

- v dubnu se Městské policie přestěhovala do nové služebny Pod Tvrzí 395

- nainstalovali jsme ve městě systém navigačních ukazatelů

- začali jsme úzce spolupracovat s okolními obcemi (Úžice, Postřižín, Veliká Ves), kde naše městská policie zajišťuje výkon činnosti

- zprůchodnili jsme cestu z ulice Za Klokočkou na náměstí V. Hálka

- zpravodaji Odolen jsme dali nový formát a podobu.

 

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě