Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Změna cen vodného a stočného v našem městě

2.1.2013 12:56

Na základě rozhodnutí představenstva  společnosti Vodárny Kladno – Mělník, a.s. ze dne 29.11.2012 Vám oznamujeme, že s účinností od 1.1.2013 dochází ke zvýšení cen vodného a stočného takto:

Ceny vody a stočného v Kč / m3 bez DPH                            2013                      2012

Voda pitná a užitková                                                                  43,90                     42,70

Voda odkanalizovaná                                                                   32,30                     31,40

 

K těmto cenám bude připočtena DPH, jejíž výše od 1.1.2013 stále není schválena.

Provozovatelem – společností Středočeské vodárny, a.s., budou ceny v nové výši účtovány od 1.1.2013. Odebrané množství vody se rozdělí podle poměru dní v jednotlivých obdobích a znásobí se platnou cenou v daném kalendářním období.

 

Ing. Radek Větrovec, předseda představenstva VKM, a.s.

 

 


Vítejte v Odoleně Vodě