Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Říjen na technických službách

22.10.2013 14:32

Pracovní nasazení nepolevilo na technických službách ani v měsíci říjnu. Snažíme se stihnout před nadcházející zimou všechny úkoly na nás kladené. Na začátku měsíce jsme se pustili do výstavby dlouho avizovaného chodníku v ul. Seifertova o celkové ploše 350m2, který by měl být dokončen včetně terénních úprav do konce měsíce. Jako další úkol z Rady města byla úprava polní cesty vedoucí z parkoviště  v ul. K Cukrovaru směrem za sběrný dvůr a následně úprava povrchu pro parkoviště u sportovní haly. I tyto úkoly jsme splnili. V ul. Farská byly vyměněny příčné odtokové kanálky.

Na požadavek odboru správy majetku jsme pro naše invalidní občany umístili čtyři rezervovaná parkovací místa a umístili nové zrcadlo v ul. K Lomu.

Nadále probíhá výstavba nového pouličního osvětlení v ul. Velkoveská a přilehlých lokalit. Dále nás čeká dokončení elektrofikace podloubí na Horním náměstí tak, aby bylo možné připojit stánkaře v době vánočních trhů, které se budou letos konat 1.12.2013.

V druhé polovině měsíce října se pracovníci technického zázemí budou věnovat přípravě techniky pro zimní údržbu a dále je třeba po městě rozmístit žluté kontejnery s posypovou směsí a předzásobit se inertním materiálem.

V současné době skupina údržby městské zeleně provádí poslední sečení a následně proběhne úklid spadaného listí a úprava keřů před zimním vegetačním spánkem.

Technické služby se budou v měsíci říjnu podílet též na přípravě volebních místností a s tím spojené činnosti.

Pokud nám to podnebí dovolí, pustíme se po ukončení stavebních prací v ul. Seifertova do zbudování parkoviště pro městskou policii.

Vážení občané, přeji Vám krásné podzimní procházky přírodou pestře zbarvenou podzimními barvami, stojí to opravdu za to a nenechte se uchvátit shonem před vánocemi, stejně vše nestihnete


Vítejte v Odoleně Vodě