Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Městská policie Odolena Voda

28.11.2013 12:44

Vážení spoluobčané,

 

v pondělní dne 25. listopadu jsem byla nucena rozvázat pracovní poměr s velitelem městské policie Odolena Voda. Zřejmě jste zaznamenali reportáže televizí, které velmi nevybíravě a s nádechem senzace informovaly o skutečnosti, která tomu předcházela. Ráda bych Vás ujistila o tom, že výkon činnosti městské policie Odolena Voda nebyl nijak ovlivněn touto jednou událostí. Městská policie vždy dohlížela na dodržování pořádku a zajišťovala bezpečnost v našem městě a bude tomu tak i nadále. Jednalo se o selhání jedince, který udělal chybu, kterou naštěstí nikoho nepoškodil a nikomu neublížil. Vedením městské policie byl od 26. listopadu pověřen současný strážník MěP p. Martin Zachata a to do doby, než bude vybrán nový velitel.

 

Pro mě osobně je však podstatné najít odpověď i na další otázku, kterou přinesla tato kauza – kde vzaly televizní štáby informaci o celé záležitosti? Vzhledem k faktu, že televize byla evidentně informována dřív než já, velitelka městské policie a statutární zástupce města, budu dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádat obě aktivní televize o informaci, kdo jim zprávu o celé záležitosti jako první poskytl.

 

Telefon na městskou policii je 734 154 451, mail: meu.policie@odolenavoda.cz, můj telefon je 731 519 203, mail: dita.vyborova@odolenavoda.cz. V případě dotazů či podnětů na zlepšení činnosti a práce městské policie nás neváhejte kontaktovat.

 

Přeji Vám všem klidné dny a příjemný nadcházející adventní čas.

 

Dita Výborová

starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě