Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dokončení revitalizace bytových domů na Horním náměstí

4.12.2013 15:28

Poslední týden v listopadu zaplatilo město poslední fakturu (tzv. zádržné) za dokončení investiční akce města - za revitalizaci městských bytových domů na Horním náměstí. Při této akci za celkových 25,5 mil. Kč byly domy zatepleny, byla kompletně vyměněna okna, dveře a výkladní skříně obchodů v přízemí, byla opravena střecha, terasy, okapy a oplechování. Město tuto investici hradilo částečně z vlastního rozpočtu (15,5 mil. Kč) a částečně úvěrem od České spořitelny, a.s. (10 mil. Kč). Během stavby jsme několikrát objevili nedostatky v původní projektové dokumentaci, která neřešila terasy, okapy, komíny, pozapoměla na některé dveře atd. a tak město muselo tyto nedostatky dvakrát řešit jako vícepráce, projednané a schválené zastupitelstvem města. Stavbu realizovala firma Marhold, a.s., která ještě do dnešní doby odstraňuje některé méně závažné reklamační závady. Dílo trvalo s nucenou zimní přestávkou celý rok a to od srpna 2012 do srpna 2013. Předpokládáme, že po zateplení klesnou náklady na provoz těchto bytových domů a bytů, to však prokáže až vyúčtování nákladů na energie za příští rok. Dohlížet a koordinovat takto rozsáhlou investiční akci města nebylo vždy snadné, ale dílo se podařilo. Významně jsme technicky zhodnotili majetek města a i dnešní pohled na Horní náměstí je příjemnější. Nyní tedy městu ještě zbývá opravit plochu náměstí tak, aby působilo důstojným dojmem a fungovalo jako náměstí, čili veřejný prostor v centru města, kde se lidi budou rádi přirozeně sdružovat a kde najdou místo k setkání i k příjemnému odpočinku.

Dita Výborová, starostka města

... více informací a foto v příloze ve formátu pdf


Vítejte v Odoleně Vodě