Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Nová MŠ a družina ZŠ

9.1.2014 10:05

Město prošlo dlouhou a strastiplnou cestou a nyní se konečně nachází ve finiši na cílové rovince. Rada města totiž schválila koncem roku 2013 smlouvu o dílo s firmou Marhold, a.s. na stavbu mateřské školy pro 50 dětí a pavilonu pro 4 třídy družiny v celkové hodnotě 15 mil. Kč. Umístění stavby dovoluje do budoucna přemýšlet nad využitím budovy i k jiným účelům. Pokud by se snížil počet dětí a nebylo by potřeba tak velké kapacity mateřské školy, menšími úpravami mohou vzniknou prostory k využívání pro jiné věkové kategorie našich dětí. podpisu smlouvy předcházelo zadání a zpracování veřejné zakázky, které nebylo úplně snadné a bezproblémové (více ve článku níže) a schválení potřebných financí do rozpočtu města v listopadu loňského roku. Následně se dne 8. ledna sešli na společné schůzce zástupci města, stavební firmy, technického dozoru stavby, projektanta a školy, aby se dohodli na způsobu vedení projektu, na termínu a náležitostech předání staveniště, na časovém harmonogramu stavby a na omezeních, která s sebou stavba přinese.

 

Celkový rozpočet na investiční akci je 20 mil. Kč. Město by mělo být schopno pokrýt náklady z vlastních zdrojů. Kromě stavby budovy počítáme ještě s venkovními úpravami okolí budovy, s úpravou přilehlého venkovního hřiště pro využití především základní školou, s venkovním dětským hřištěm pro využití mateřskou školou a s vnitřním vybavením celé budovy. Stavba bude probíhat v zaploceném pozemku na zelené ploše mezi budovami současné mateřské a základní školy v ulici Československé armády. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu v místě, kde se standardně pohybuje velké množství dětí i dospělých, a kde vede přístupová komunikace a cesta zásobování do školy, město vzneslo požadavek na zachování přístupu k zadnímu vchodu do školy a na zvýšená bezpečností opatření při stavbě a zajištění staveniště.

 

V současné době už jsou tedy splněny veškeré předpoklady k tomu, aby současně nejočekávanější stavba našeho města mohla začít a abychom v první zářijový den letošního roku mohli v nových důstojných prostorách přivítat nové žáčky.

 

Dita Výborová


Vítejte v Odoleně Vodě