Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Upozornění na změnu dopravního značení

10.2.2014 15:06

Vážení občané, upozorňujeme, že dnešním dnem, tj. 10.02.2014, došlo ke změně dopravního značení v ulici U Lékárny a to tak, že celá komunikace je vedena jako ulice jednosměrná od křižovatky z ulice Revoluční směrem k Malému Háji.

Městská policie bude průběžně dohlížet na dodržování dopravního značení v dané lokalitě. V prvních dnech nebudeme řidiče, kteří se zde dopustí přestupku trestat uložením blokové pokuty, která se může vyšplhat až do výše 2.000,- Kč, ale budeme přestupek řešit domluvou. Od týdne příštího už mohou řidiči počítat i s postihem finančním.

Martin Zachata

vedoucí strážník MP


Vítejte v Odoleně Vodě