Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Osvětlení v lokalitě Za Humny

3.3.2014 14:02

V samém závěru loňského roku město převedlo veřejné osvětlení v lokalitě Za Humny z investorské firmy Bělozářka s.r.o. do svého majetku. Následoval převod elektroměrů, který byl chybou na straně ČEZ mylně zpracován a místo naší žádosti na převod elektroměrů byly některé z nich odpojeny a demontovány. Následně jsme tento omyl řešili a nyní již jsou všechny elektroměry veřejného osvětlení v této lokalitě správně převedeny na město. Proč se tedy nesvítí všude? Veřejné osvětlení nebude plně funkční v celé lokalitě a to především z toho důvodu, že některé části nejsou obydleny a ani zde zatím neprobíhá žádná stavební činnost. Rada města dne 11. března bude projednávat a rozhodovat o tom, které části osvětlení budou prozatím ponechány zhasnuté a které lampy budou svítit. Jak bude na Zlatkově přibývat domů, budeme tuto lokalitu postupně osvětlovat. Uvědomujeme si, že veřejné osvětlení ulic je základní službou pro naše občany, zajistíme ji primárně všude tam, kde budou obydlené domy. V této souvislosti zároveň připojuji žádost o přihlášení občanů, kteří se do našeho města stěhují, k trvalému pobytu ve městě. Děkuji

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě