Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

MAS Nad Prahou - podpora cyklistického závodu XCO Beckov

24.3.2014 15:28

Milé kolegyně, milí kolegové,

v přiloženém souboru ve formátu pdf si vám dovoluji zaslat plakát k cyklistickému závodu XCO Beckov, který pořádá partner MAS Nad Prahou TJ Sokol Veltěž. Vzhledem ke skutečnosti, že se závod uskuteční pod záštitou našeho místního partnerství jako Mistrovství MAS Nad Prahou vás prosím o maximální publicitu projektu. Prosím o zveřejnění plakátu na webových stránkách vašich obcí, otištění ve zpravodajích nebo bulletinech, které vydáváte, umístění plakátu na místech obvyklých pro informování veřejnosti. Plakát jste již možná v minulých dnech obdrželi od organizátora závodu, v textu plakátu však byly chyby - byly opomenuty některé obce MAS, proto, prosím, považujte dříve zaslaný plakát za bezpředmětný a použijte plakát přiložený v příloze.

Děkuji vám mnohokrát za pochopení a za spolupráci.

S přáním hezkého dne
Ing. Iva Cucová
ředitelka
MAS Nad Prahou o.p.s.


Vítejte v Odoleně Vodě