Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Komunitní centrum Motýlek

24.3.2014 15:45


Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Vlčkova 1067, Praha 14,
Tel.: 281 912 081, 775 964 765

motylek@motylek.org, www.motylek.org

Sdružení poskytuje odborné služby dětem se zdravotním postižením a jejich rodinám.
Klienty jsou děti od 3 do 18 let s různým stupněm mentálního či kombinovaného postižení, diagnózami Downův syndrom, autismus, dětská mozková obrna, apod.
KC Motýlek nabízí tyto aktivity: canisterapii, muzikoterapii, arteterapii, logopedii, nácvik sebeoslužných dovedností (samostatné oblékání, cestování MHD, nakupování, příprava pokrmů apod.), sportovní klub, klub s prvky dramaterapie, cvičení, plavání a keramiku.
Mezi další aktivity KC Motýlek patří projekt Podpora sociálně znevýhodněných rodin (Sanace), Mateřské centrum a Nízkoprahový klub Pacific. Více na www.motylek.org.

... více informací najdete v příloze


Vítejte v Odoleně Vodě