Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Na čem v současné době město pracuje

20.6.2014 11:59

Město zajišťuje pravidelnou údržbu a opravy – úklid, péči o veřejnou zeleň, opravy městského mobiliáře, údržbu silnic a chodníků. Mimo zabezpečení běžného chodu města pracujeme na těchto záležitostech:

-          Dokončení budovy nové MŠ pro 50 dětí a družiny ZŠ pro 80 dětí

-          Připravujeme stavební úpravy v ZŠ, které povedou ke zvýšení kapacity jídelny a družiny ZŠ

-          Dokončujeme projektovou dokumentaci na dešťovou kanalizaci a opravu povrchu ulice U Jordánu

-          Dokončujeme projekt na chodník v ulici Úžická, který by měl být zrealizován ještě letos a na chodník v ulici Školní

-          Ve sportovním areálu bude postavena lanová pyramida pro starší děti a další herní prky

-          V areálu ZŠ bude během prázdnin opraveno staré asfaltové hřiště na nové multifunkční sportovní hřiště v hodnotě 1 mil. Kč

-          Podali jsme žádosti o dotace na MF ČR na rozšíření kapacity ZŠ a na novou budovu MŠ a družiny v hodnotě 14 mil. Kč

-          Řešíme nástavbu Kpt. Jaroše a kvalitu bydlení v těchto bytech

-          Pracujeme na novém územním plánu města

-          Pořizujeme regulační plán lokality Pod Humny (část koňské louky)

-          Dokončujeme pořízení regulačního plánu Pode Vsí (mezi zahrádkami a ul. U Jordánu)

-          Zajišťujeme nové pachtovní smlouvy (dle nového občanského zákoníku) na zemědělské pozemky v majetku města

 

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě