Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Občané města třídí odpad a snižují tak celkové náklady na jeho likvidaci

26.6.2014 12:13

Občané města, kteří třídí komunální odpad do různobarevných kontejnerů, přispěli k tomu, že město za tříděný odpad inkasovalo od firmy EKO-KOM, a.s. téměř milion korun. Tato částka snižuje celkovou cenu na likvidaci, odvoz a uskladnění komunálního odpadu, kterou město platí firmě .A.S.A, s.r.o. V roce 2013 město zaplatilo za likvidaci všeho druhu odpadu celkem 6 561 223 Kč. Od občanů na poplatcích přitom vybralo jen 3 698 591 Kč a za tříděný odpad 1 002 438 Kč. Rozdíl dotuje město ze svého rozpočtu. Prosím, třiďte odpad! Nic to nestojí a navíc to pomůže životnímu prostředí a městské pokladně.

V příloze naleznete certifikát města Odolena Voda o úspoře emisí a energie za rok 2013 (příloha ve formátu pdf).

Přeji všem občanům pěkné léto

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě