Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

100 let od začátku první světové války

28.7.2014 20:48

Na pondělí 28. července připadlo smutné výročí sto let od počátku první světové války, ve své době zvané jen „světové“ nebo „velké“. Záminkou k vypuknutí celosvětového konfliktu byl atentát na následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu 28. června 1914. Dlouhodobé spory mezi světovými mocnostmi nakonec vyústily k vyhlášení války Rakousko-Uherska Srbsku právě dne 28. července 1918. Výsledkem dlouholetého konfliktu byl zásah do života a milionů lidí a změna politické mapy světa. Nejhmatatelnější vzpomínkou na padlé ve válce jsou pomníky nacházející se snad v každé obci v zemi. Vodolský památník, který se nachází na Dolním náměstí, je důstojnou připomínkou zdejších vojáků a občanů padlých ve válce.

Dita Výborová, starostka města

 


Vítejte v Odoleně Vodě