Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Příručka pro živnostníky k základním povinnostem při nakládání s odpady

15.4.2015 21:14

Městský úřad Odolena Voda v současné době začal postupně zasílat všem živnostníkům, kteří mají provozovnu v našem městě, informace o povinnostech původců odpadu. Následně bude pověřeným pracovníkem prováděna kontrola plnění těchto povinností, které vyplývají ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Jakékoli informace k této záležitosti vám poskytne odbor správy majetku na tel. 283 116 433. Více informací v letáku ve formátu pdf

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě