Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Prosíme respektujte dobu vyvádění mláďat divoce žijící zvěře a ptáků

21.4.2015 08:04

Blíží se doba vyvádění mláďat divoce žijící zvěře a ptactva. Žádáme občany, aby tomuto faktu přizpůsobili své volnočasové aktivity. To znamená, aby při svých návštěvách okolní přírody využívali především polních a lesních cest, neztráceli své psí miláčky z vlivu a nevjížděli na lesní a polní pozemky dopravními prostředky (včetně kol a koní). Stalo se, bohužel, velice rozšířeným jevem, že občané ke svým volnočasovým aktivitám využívají zemědělské pozemky, kde vznikají škody na kulturách a také tím ruší zvěř ve svých stávaništích.

Děkujeme!

Dita Výborová, starostka města


Vítejte v Odoleně Vodě