Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

POZVÁNKA NA MUZEJNÍ NOC V RODNÉM DOMKU VÍTĚZSLAVA HÁLKA V DOLÍNKU

28.5.2015 15:26

Dovolujeme si Vás všechny pozvat v sobotu 6. června 2015 na Muzejní noc v rodném domku Vítězslava Hálka v Dolínku. Tématem letošního muzejního setkání budou osudové básně, které vstoupily do života jejich tvůrců a často jej významně ovlivnily. Básnickými texty Josefa Kainara, Václava Hraběte, Jana Zahradníčka a dalších básníků vás od 20.00 do 21.30 hodin provedou herec, recitátor, kulturní publicista a redaktor Mirek Kovářík a Radek Bláha. Od 22.30 do 23.00 hodin je pro vás připraveno povídání nad zajímavými dokumenty a obrazovými materiály souvisejícími s Hálkovým životem a dílem a jeho rodným domkem. Mezitím si budete moci rodný domek samozřejmě prohlédnout. Muzejní noc bude zakončena o půlnoci, kdy všechny přítomné vyprovodí k domovu obecní ponocný, jak to ostatně bývalo zvykem za Hálkových časů. Bližší informaci o programu naleznete na plakátovacích plochách našeho města a na stránkách Asociace muzeí a galerií České republiky.

plakát zde

program zde

 


Vítejte v Odoleně Vodě