Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

,,MěÚ města Odolena Voda informuje o novinkách v hromadné přepravě osob"

18.6.2015 08:54

,,Od 1. 7. 2015 se zavádí na období nejvýše dvou let cena roční jízdenky na území HMP ve výši 3650 Kč. Jízdenky se v elektronické podobě (jako záznam na opencard) nahrávají již od dnešního dne s tím, že platnost jízdního dokladu musí začínat nejdříve 1. 7. 2015.

Další novinkou je, že cestující je oprávněn přepravit na území P a 0 (v Praze) psa bez dalšího poplatku, má-li předplatné jízdné, jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo doloží nárok na bezplatnou přepravu: pes musí mít košík a musí být držen na krátkém vodítku. Neplatí ve vlacích zapojených do PID.

Od 1. 7. je nově zavedena také bezplatná přeprava osoby doprovázející dítě do 3 let, které má průkazku PID nebo občanský průkaz nebo cestovní pas. Průkazka PID pro dítě do 3 let se vydává na 1 rok, je s fotkou a je vázána na dítě, takže dítě může doprovázet jedna osoba, která nemusí být vždy táž. Neplatí ve vlacích zapojených do PID.

Ve vnějších pásmech se nově přepravuje pes bez doplatku pouze však v případech, kdy má cestující předplatní jízdenku. Neplatí ve vlacích zapojených do PID. V ostatních případech a ve vlacích za psa jako dosud."


Vítejte v Odoleně Vodě