Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Zateplení a nová okna v základní škole

8.7.2015 06:58

V současné době probíhá generální revitalizace objektu Základní školy Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě spočívající ve výměně stávajících oken a dveří za nové výrobky v plastovém provedení. Součástí díla je rovněž výměna klempířských prvků, hromosvodné soustavy, zemní izolace a především kompletní zateplení obvodového pláště objektu včetně nových barevných omítek.

Dnešní areál budov základní školy tak dozná zcela zásadních změn svého vzhledu...

Zateplení a nová okna v základní škole

V současné době probíhá generální revitalizace objektu Základní školy Vítězslava Hálka v Odoleně Vodě spočívající ve výměně stávajících oken a dveří za nové výrobky v plastovém provedení. Součástí díla je rovněž výměna klempířských prvků, hromosvodné soustavy, zemní izolace a především kompletní zateplení obvodového pláště objektu včetně nových barevných omítek.

Dnešní areál budov základní školy tak dozná zcela zásadních změn svého vzhledu - poprvé od svého uvedení do postupného provozu v letech 1941 a 1964.

V každém případě se však jedná o největší investiční akci města v roce 2015. Její příprava byla zahájena už v červenci 2013 s prvořadým záměrem na možnost čerpání finančních prostředků z dotačního titulu SFŽP ČR, což se také nakonec podařilo. Z celkových nákladů díla ve výši 12,6 mil. Kč město obdrží nazpět částku 8,1 mil. Kč prostřednictvím poskytovatele dotace. Spoluúčast města na této investiční akci tak bude činit pouze 4,5 mil. Kč.

Zhotovitelem díla je společnost MEROPS, spol. s.r.o. z Českého Těšína, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku ze všech 11 uchazečů ve veřejné soutěži. Veškeré uzavřené smluvní vztahy k této investiční akci města jsou zveřejněny na webových stránkách Města Odolena Voda včetně kompletní projektové dokumentace díla.

Vlastní realizace díla probíhá od 1. června do 30. září 2015. Tedy převážně o prázdninách tak, aby nebyl narušen průběh školní výuky. Předání staveniště zhotoviteli díla se uskuteční dne 12. 5. 2015 a školní rok 2014/2015 bude ukončen s mírným časovým předstihem ke dni 23. 6. 2015. Tato kombinovaná opatření vytvoří příznivé podmínky k započetí i dokončení prací ve stanovených termínech.

Pracovní činnost zhotovitele díla je smluvně ošetřena způsobem, aby co nejméně obtěžovala obyvatele okolních bytových domů nadměrným hlukem, znečištěním nebo extrémní dopravní zátěží, a to zejména v době nočního klidu, o víkendech či svátcích.

Prvořadým cílem této investiční akce města Odolena Voda je snížení energetické náročnosti objektu školy, jehož očekávaným důsledkem bude nejen výrazné snížení finančních nákladů za spotřebu tepelné energie, ale současně i zvýšení komfortu tepelné pohody žáků a personálu školy při školní výuce. Zásadním způsobem se ovšem rovněž zlepší i estetický vzhled nejen stávajících školních budov, ale i této části města. Nově revitalizované objekty tak vhodně doplní nedávno přistavěná budova školní družiny a mateřské školy, hřiště s novým umělým povrchem při ZŠ a v širším kontextu i nedávno revitalizované bytové panelové domy v ulicích Československé armády a V Malém háji.

Základní škola Vítězslava Hálka se tak již dnes může těšit na zahájení školního roku 2015/2016 ve zbrusu novém a krásném kabátě. Není však zatím doposud analyticky prokázáno, zdali tento fakt může iniciovat další zvýšení motivace u našich školáků k dosažení ještě lepších studijních výsledků.

Stanislav Pirný
investiční technik / projektový manažer odboru správy majetku MěÚ Odolena Voda

OBRÁZEK Č.1

OBRÁZEK Č.2


Vítejte v Odoleně Vodě