Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Splatnost 2. splátky za komunální odpad na r. 2015

3.9.2015 08:53

Upozornění pro občany Odoleny Vody

Odbor správy majetku Městského úřadu Odolena Voda, jako správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů u p o z o r ň u j e poplatníky na  splatnost  2. splátky 2015 místního  poplatku za komunální odpad   t a k t o :

2. splátka poplatku za komunální odpad na r. 2015 činí  350,-Kč za poplatníka a jeho úhrada je stanovena nejpozději do 30. 09. 2015.

Poplatky je možno uhradit

a)      v hotovosti v pokladně Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24, Odolena Voda v pokladních hodinách: pondělí od 7.00 do 11.00 hod. – 12.00 do 18.00 hod., úterý od 7.00 do 11.00 hod. – 12.00 do 15.00 hod., středa od 7.00 do 11.00 hod. – 12.00 do 17.00 hod., čtvrtek od 7.00 do 11.00 hod. – 12.00 do 15.00 hod. a pátek od 07.00 do 11.00 hod.,

nebo

b)      složenkou, kterou je možno si vyzvednout v podatelně Městského úřadu Odolena Voda, Dolní náměstí 24, Odolena Voda

nebo

c)      bankovním převodem na č. ú. 19-28129201/0100.


Vítejte v Odoleně Vodě