Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Dobrovolníci z celého světa opět v Odoleně Vodě

4.8.2016 09:54

V sobotu 6. srpna započne v Odoleně Vodě druhý ročník dobrovolnického programu pořádaného městem Odolena Voda a partnerskou organizací INEX.

Tento rok přivítáme v našem městě 5 dobrovolníků z Velké Británie, 2 ze Španělska, 2 z Koreje, 2 z Itálie a po jednom z Ukrajiny, Ruska a Německa, všechny pod vedením dvou koordinátorek z České republiky. Poměrové zastoupení mužů a žen je 7 ku 9, průměrný věk 23 let. Skupina bude ubytována v základní škole. Město poskytne dobrovolníkům prostředky pro nákup potravin, ti si pak budou sami vařit ve školní výukové kuchyňce. V rámci akce je formou sponzorského daru zajištěn oběd v restauracích Klub a Bodlák.

V rámci programu čekají skupinu různorodé úkoly v různých lokalitách města. U základní školy by měli natřít část nového oplocení, ve sportovním areálu zrekonstruovat psí kotec městské policie, tribunu beach kurtů a houpačku u Domečku. Na volejbalovém hřišti v Malém háji, tzv. Sokoláku, které se městu podařilo pronajmout od Českých Lesů, se plánuje oprava boudy a laviček, vyčištění plochy a oplocení od trávy. Ve Velkém háji by měli upravit studánku pod Baroňákem, v Malém háji pak vyčistit pravěké mohyly, vyznačit je kameny a vytvořit herní prvek. Měli by uklidit černou skládku u přírodní rezervace Špičák a pomoci s údržbou významného krajinného prvku Zlatkov. Pokud budou tak výkonní a vše stihnou s rezervou, zbytek času by věnovali přípravě koupacího mola u rybníku Jordán.

Druhou část programu budou tvořit volnočasové aktivity. V Hálkově rodném domku proběhne literární akce Setkání jazyků, v Dolínku na novém multifunkčním hřišti společné cvičení s dobrovolnými hasiči v požárním útoku. Plánujeme prohlídku kostela sv. Klimenta a přípravu výstavy o celé akci v multifunkčním prostoru galerie Kotelna. Na závěr, pokud to technické podmínky dovolí, by mělo proběhnout promítání pohádky v areálu na Sokoláku. Doufejme, že počasí dopřeje uskutečnit vše výše uvedené. S dobrovolníky se rozloučíme v sobotu 20. srpna.

Za Město Odolena Voda Tomáš Lohniský


Vítejte v Odoleně Vodě