Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Svatováclavský koncert

12.9.2016 07:26

Účinkují členové chrámového sboru sv. Ducha  pod vedením sbormistra Karla Louly.
Místo konání: Kostel sv. Klimenta, Odolena Voda.
Připravilo město Odolena Voda a jeho kulturní komise ve spolupráci s Římskokatolickou farností Odolena Voda.

Přijďte prožít sváteční podvečer 28. září 2016 od 18 hodin do kostela sv. Klimenta poslechem Preludia a fughety D dur a Lužanské mše D dur Antonína Dvořáka v podání Chrámového sboru sv. Ducha za řízení sbormistra Karla Louly. Na varhany zahraje dlouholetý vyšehradský varhaník a pedagog na Akademii múzických umění v Praze Josef Lecian. Na závěr koncertu zazní Svatováclavský chorál. Dobrovolným vstupným podpoříte opravu varhan. Zve město Odolena Voda, jeho kulturní komise a Římskokatolická farnost Odolena Voda.

K programu…

Preludium a fugheta D dur pocházejí z roku 1859, z doby studia Antonína Dvořáka na pražské varhanické škole. Jde o jediné známé skladatelovy kompozice pro sólové varhany.

Mši D dur („Lužanskou“) vytvořil Antonín Dvořák z podnětu významného českého architekta, mecenáše umění a pozdějšího zakladatele a prvního prezidenta České akademie věd Josefa Hlávky u příležitosti vysvěcení kaple, kterou si nechal architekt Hlávka v roce 1886 postavit u svého letního sídla (zámku) v západočeských Lužanech. Mše pro sóla, sbor a varhany, na níž Antonín Dvořák pracoval převážně ve Vysoké, kde trávil letní čas, mu zabrala tři měsíce. Po jejím dokončení píše v dopise adresovaném Hlávkovi: „...Mám tu čest Vám oznámiti, že jsem práci šťastně dokončil a že se z ní upřímně raduji. Myslím, že to bude dílo, které svému účelu plně vyhoví. Mohlo by se jmenovat: víra, naděje a láska k Bohu nejvyššímu a poděkování za tak veliký dar, že mně bylo popřáno dílo to ke chvále Nejvyššího a ke cti umění našeho šťastně dokončiti. Nedivte se, že jsem tak nábožný, ale umělec, který to není, nic takového nedokáže. Což nemáme příklady na Beethovenovi, Bachovi, Raffaelovi a mnoha jiných? Konečně děkuji i Vám, že jste mi dal podnět dílo v takové formě napsat, jinak bych byl asi sotva na to kdy pomýšlel; neb až dosud jsem psal díla podobného druhu jen ve velkých rozměrech a s prostředky velkými...“ Vysvěcení kaple, při kterém byla Lužanská mše D dur poprvé provedena, se konalo 11. září 1887.

Svatováclavský chorál, českým církevní hymnus, pochází pravděpodobně z 12. století. Jde o prostou modlitbu ke sv. Václavu, vévodovi a prvnímu patronovi české země, aby se neopomněl přimluvit za svůj národ u Boha, pomohl mu ode všech příkoří a zajistil mu spasení.

 

ÚČINKUJÍ

Chrámový sbor sv. Ducha

Chrámový sbor sv. Ducha byl založen Karlem Loulou v roce 1994 jako smíšený, se zaměřením na duchovní hudbu všech období interpretovanou koncertně i liturgicky zejména v domovském kostele sv. Ducha v Praze 1. Díky místnímu faráři P. Václavu Veselému, který sbor od začátku velmi podporoval, získalo těleso zkušebnu na Haštalském náměstí, kde má své zázemí dodnes.

Bližší informace o Chrámovém sboru sv. Ducha naleznete zde.

Karel Loula (sbormistr)

Hudební skladatel, sbormistr a také zpěvák spolupracující se Spojenými pražskými sbory, například  s Chrámovým sborem sv. Ducha, Smíšeným pěveckým sborem Josefa Vycpálka, Dětským chrámovým sborem od sv. Haštala, koncertujícími samostatně i s různými hudebními tělesy, mimo jiné s Komorním orchestrem Akademie Praha. Je autorem hudby k představení Písečná kosa vzniklé na libreto Vladimíra Körnera, s režisérem Janem Vojnárem hudebně spolupracoval na celovečerním snímku Cinematerapie (2010). V letech 2001–2 vedl čtrnáctičlenné dívčí pěvecké uskupení a uskutečnil s Brécami projekt renesanční polyfonie Píseň písní od G. P. da Palestriny. Koncertuje jak v Čechách, tak v cizině. Pořádá sborová setkání a festivaly. Je pedagogem (gymnázia Christiana Dopplera, Karla Sladkovského a Jaroslava Seiferta).

Blíže se s hudebním životopisem skladatele, sbormistra a zpěváka pana Karla Louly seznámíte zde či zde.

Josef Lecian (varhaník)

Pochází ze Starých Hamrů. Počátky jeho hraní na varhany jsou spojeny s klášterem na Svaté Hoře u Příbrami. Navštěvoval pražskou konzervatoř, poté Akademii múzických umění. Od roku 1966 do současnosti působí jako vyšehradský varhaník. V roce 1977 se stal profesorem konzervatoře v Praze a od roku 1987 vyučuje na Akademii múzických umění. Často koncertuje jak doma, tak v zahraničí. V jeho repertoáru jsou nejen díla předbarokního období, ale i tvorba současných autorů. V únoru letošního roku obdržel za svou celoživotní práci od pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duky OP Medaili biskupa Podlahy.

Přejeme příjemný sváteční zážitek.

 

Budeme rádi, když si stáhnete si a pošlete svým přátelům a známým:

Plakát Svatováclavského koncertu [pdf, 469 kb].

Pozvánka na Svatováclavský koncert [pdf, 334 kb].


Vítejte v Odoleně Vodě