Alternativní text k logu
Přejít na: Obsah | Konec stránky

Řešení kolabující autobusové dopravy na Prahu

15.10.2016 09:39

Dovolte mi krátce informovat Vás o krocích, které město podniká ke zlepšení autobusové dopravy v ranní špičce.

Hned toto pondělí, 17. 10. 2016 se sejdeme na společném jednání s Ropidem a ČSAD Střední Čechy a. s..  Na jednání jsou pozvány starostky okolních obcí. Tématem jednání bude:

  • posílení ranních spojů
  • zpožděné odjezdy
  • četnost jízdy nízkopodlažních autobusů

Mimo jiné nás bude zajímat, o jakou částku se zvýší úhrady z rozpočtu města.

Dále mám na stole žádost za město a starosty okolních obcí o uvolnění levého jízdního pruhu pro autobusy v ulici Ústecká v Dolních Chabrech.

Hledáme také možnost, jak posunout zahájení provozu MŠ alespoň o 15 minut. Současné vytížení personálu MŠ to zatím neumožňuje.

 

Hana Plecitá, starostka


Vítejte v Odoleně Vodě